Nederland - Halfjaarcijfers politie: misdaadcijfers dalen opnieuw

19 oktober 2015 10:00
Bron: Politie.nl

Er is opnieuw een afname van het aantal misdrijven in Nederland zichtbaar. Dat blijkt uit de politiecijfers over de eerste zes maanden van 2015. Woninginbraken, overvallen, geweldsmisdrijven en straatroven tonen de grootste daling. De streefpercentages rond reactietijden bij spoedmeldingen haalt de politie niet over de hele linie.

Landelijke woordvoering nationale politie
Zoals te zien is in de
halfjaarcijfers zet de daling van het aantal strafbare feiten door. Deze
daling is het sterkst op de zogeheten high impact crimes. Dat zijn delicten die
het veiligheidsgevoel van burgers het sterkst beïnvloeden: woninginbraken,
overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. Hierop zetten de
veiligheidspartners al jaren extra capaciteit en expertise in.
Misdrijven
Het aantal geregistreerde misdrijven is in het eerste halfjaar van 2015
gedaald met 8,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In de eerste zes
maanden van 2014 zijn er 509.917 misdrijven geregistreerd door de politie, in
2015 betrof het aantal geregistreerde misdrijven 465.050.
De daling van het totaal aantal misdrijven is terug te zien verschillende
criminaliteitsvormen. De grootste daling binnen het HIC-thema doet zich voor bij
de categorie straatroven (-19,1%). Het aantal misdrijven woninginbraken ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar is eveneens fors gedaald met 14,5%.

Reactietijden
Als norm geldt dat de politie bij spoedmeldingen in 90% van de gevallen
binnen vijftien minuten ter plaatse is. Deze tijd loopt vanaf het opnemen van de
telefoon in de meldkamer tot aan het ter plaatse komen van de surveillanceauto.
In vergelijking met de eerste helft van 2014 blijven de reactietijden gelijk op
86%.
Verschuiving
De tabel «HRM landelijk en per eenheid» geeft de verhouding tussen de
operationele en niet-operationele sterkte weer in percentages. De verschuiving
ten opzichte van 2014 komt door de inrichting van het Politiedienstencentrum
(PDC), de centrale dienst die het politiewerk ondersteunt. Voorheen verrichtten
bedrijfsvoeringsmedewerkers (oftewel de niet-operationele medewerkers) hun
werkzaamheden in de eenheden. Nu doen zij dat vanuit het PDC. Deze verandering
vloeit voort uit de vorming van één korps.
Aspiranten
Het totale aantal aspiranten ligt in 2015 lager dan in 2014. Veel aspiranten
hebben namelijk hun studie afgerond en zijn ingestroomd in het korps. Verder
startte tussen 30 juni 2014 en 30 juni 2015 slechts een beperkt aantal
aspiranten met hun opleiding.
Ziekteverzuim
Door een ingrijpende wijziging in de werkwijze rond de registratie van
ziekteverzuim, zijn over de eerste maanden van 2015 nog geen betrouwbare
gegevens te genereren. Zie hiervoor ook de toelichting onder de halfjaarcijfers.

Overijssel Friesland Nederland

  • 44806ecf10fca990e2ee989b3ceb0dc3