Driebergen - Ladingdiefstal in Nederland in 2015 verder gedaald

4 november 2015 11:54 Friesland
 • 94f43a6218a31f328cbcf2b06958afe9
 • De ladingdiefstallencijfers zijn in Nederland in het derde kwartaal van 2015 opnieuw met 13 procent gedaald.

  Landelijke eenheid
  Uit het
  Rapport
  Transportcriminaliteit blijkt dat in vergelijking met het tweede kwartaal
  van 2015 een daling te zien is van van 60 naar 52. Het aantal voltooide
  ladingdiefstallen is de eerste negen maanden van 2015 met 13 procent gedaald ten
  opzichte van een jaar eerder. Het aantal pogingen halveerde zelfs in die
  periode.

   
  Nederland niet langer in top drie Europa
  In Europa is het aantal ladingdiefstallen de afgelopen tijd juist gestegen.
  Door de dalende trend in Nederland van de afgelopen jaren behoort Nederland niet
  meer bij de top drie van Europa als het gaat om ladingdiefstal. Duitsland,
  Groot-Brittannië en België gaan Nederland voor.
  Aangifteloket Gestolen Voertuigen
  Een kanttekening die bij de daling gemaakt kan worden is dat de
  aangiftebereidheid binnen de branche nog verbeterd kan worden. De politie wil
  graag haar de aangiftebereidheid vergroten door drempels te verlagen om aangifte
  te doen. Om het aangifteproces te verbeteren met betrekking tot
  transportcriminaliteit is met het bestaande Loket Gestolen Voertuigen
  afgesproken dat via het nummer 088-0087444 ook aangifte gedaan kan worden van
  diefstal van vrachtwagens met of zonder lading. Aangifte van alleen
  ladingdiefstal kan daar niet worden gedaan.

  Bron: Politie.nl