Zwolle - Gerichte snelheidscontroles op Commissarislaan

2 december 2013 15:08
Bron: Politie.nl

Gemeente, politie en het Landelijk Parket Team Verkeer werken samen aan verkeersveiligheid De gemeente, de politie en het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) starten vanaf maandag 2 december 2013 met de aanpak van snelheidsovertredingen op de Commissarislaan. De verkeerscontroles die door de politie worden uitgevoerd, moeten het gevoel van verkeersveiligheid verhogen.

Vanaf maandag 2 december 2013 wordt er intensief gecontroleerd
door de politie. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de gemeente Zwolle,
de politie en het LPTV.

De Commissarislaan is aangewezen als 30 km/u weg. Dit betekent
dat deze weg een erftoegangsweg is, uitsluitend bedoeld voor lokaal verkeer. Er
wordt gecontroleerd op de overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van
30 km/u. Bewoners hebben veelvuldig klachten geuit over auto’s die op deze weg
te hard rijden, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Dit werd nogmaals
bevestigd door de resultaten van de gehouden enquête onder de aanwonenden. Met
deze controles wordt gehoor gegeven aan deze klachten.

 

In de eerste week komen degenen die te hard rijden nog weg met
een waarschuwing en worden zij van de nodige informatie voorzien. Vanaf maandag
9 december worden ook bekeuringen uitgeschreven. Tijdens de eerste zes weken is
er sprake van dagelijks toezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk
overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren met hun rijgedrag.
Na acht weken presenteert de politie de handhavinginzet en de resultaten.
Hiervoor wordt een tussentijdse snelheidsmeting uitgevoerd. Mede op basis
hiervan bepaalt de politie in overleg met de gemeenten en het LPTV de
intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.

Overijssel Zwolle

  • 31ecbabf0c14bea84361d9548ddf0804