Zaandijk - Hardrijders moeten rijbewijs inleveren

17 april 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Zondagavond tussen 19:00 en 21:30 uur heeft het Team Verkeer van de politie op de A8 twintig hardrijders staande gehouden.

De snelheid werd gemeten met een lasergun en bestuurders die de 100-km limiet (fors) overtraden, werden vervolgens door een motoragent naar een verderop gelegen locatie begeleid. Daar werden zij veilig aan de kant gezet en op hun gedrag aangesproken. In totaal acht hardrijders overschreden de snelheidslimiet  met  51 tot 71 km per uur en moesten hun rijbewijs direct inleveren. De overige hardrijders kregen een boete. Tijdens de controle werden verder nog twee automobilisten staande gehouden en bekeurd omdat zij met hun smartphone bezig waren.

Snelheid belangrijke oorzaak van ongevallen

Bij één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt een te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Ook het risico op (ernstig) letsel neemt fors toe bij een hogere snelheid. Om het belang van een veilige snelheid extra te onderstrepen, controleert het Team Verkeer van de politie daarom deze week extra op snelheid. Bij het toezicht  wordt niet allen gebruik gemaakt van laserguns, maar ook van onopvallende video-surveillance auto’s en -motoren en radarauto’s. Bij de controles met laserguns en videoauto’s  of –motoren, worden overtreders altijd staande gehouden, zodat het effect op de bewustwording groter is. Met inzet van de radar kunnen meer hardrijders worden gecontroleerd. Daarom wordt een combinatie van deze middelen ingezet.

De extra controles  vinden plaats in het kader van de Europese week van de veiligheid die wordt georganiseerd door Tispol. Dit is een breed internationaal Europees netwerk van verkeersspecialisten van de politie.

Meer informatie over snelheid en verkeersveiligheid vind je  op  www.daarkunjemeethuiskomen.nl.

Utrecht Achterveld

Ongeval Overig
  • 2b3f391f84ac4ca814ff21831206c657