Maarssen - Verkeerscontrole

13 september 2013 10:19
Bron: Politie.nl

Agenten hielden donderdag 12 september tussen 08.00 en 15.00 uur verkeerscontroles. De agenten van politie Maarssen kregen ondersteuning van werkstudenten, van twee verkeersspecialisten en van het VerkeersHandhavingsTeam(VHT). Bij de de controles werd specifiek gelet op het dragen van de verplichte helm, het dragen van de autogordel, het negeren van het rode verkeerslicht, het rijden onder invloed van alcohol en het overschrijden van de toegestane snelheid.(helmgrasfeiten)

Verkeerscontroles gewaardeerd
Er werd gecontroleerd nabij scholen in Bloemstede, Spechtenkamp
en Duivenkamp. Daar werd gelet op het parkeren op het trottoir en op
hinderlijke/gevaarlijke plekken door bestuurders/ouders die hun kinderen met de
auto naar school brachten en ophaalden. Diverse ouders werden door de agenten
aangesproken op hun foutief parkeergedrag. Bovendien werd gelet op het dragen
van de autogordel en het verplicht gebruik maken van kinderbeveiligingssystemen.
Kinderen die hiervan gebruik maakten, kregen als beloning het speelgoedbeestje
‘Goochem’. Omstanders en buurtbewoners waardeerden de controles door de politie
en reageerden positief.
'Spotters ' constateren overtredingen
Vervolgens werd de controle verlegd naar de Ruimteweg met de
Maarssenbroekseslag. Hier keken uit verschillende hoeken ‘spotters’ naar
overtredingen zoals het rijden door rood licht, het vasthouden van de mobiele
telefoon en het niet dragen van de autogordel. De overtreders werden staande
gehouden op het kruisingsvlak Ruimteweg met de Kometenbaan en vervolgens
gedirigeerd naar een parkeerplaats op de Planetenbaan.  Het VHT hield een
snelheidscontrole op de Verbindingsweg. 1054 bestuurders passeerden de
snelheidsradar en 87 bestuurders reden harder dan 50 km/u. Zij krijgen een
acceptgirokaart toegezonden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 73 km/u.
38 bestuurders bekeurd
Eindresultaat van de verkeerscontrole, buiten de hiervoor
genoemde snelheidscontrole VHT:

Het niet dragen van de autogordel: 8 bestuurders

Het vasthouden van de mobiletelefoon: 11 bestuurders

Snelheid Laser Tru Speed: 12 bestuurders

Kindbeveiligingsmiddel: 1 kind

Rood licht negeren: 4 bestuurders

Niet dragen helm: 2 bestuurders.
Passant beledigd motoragent
Een motoragent werd tijdens de verkeersactie woordelijk beledigd
door een passant. Deze man, in gezelschap van meerder mannen, uitte beledigende
woorden naar de motoragent en dacht dit veilig en straffeloos vanaf de brug
boven de Ruimteweg te kunnen doen. De motorrijder wist deze man via een omweg
toch staande te houden en werd aangesproken op zijn gedrag.

Utrecht Maarssen

  • 300ce6e4cf2e923115416fc880c73d94