Maarssen - Ultrasonic Festival veilig en beheersbaar verlopen

28 juli 2014 12:45
Bron: Politie.nl

Het Ultrasonic Festival, dat op zaterdag 26 juli 2014 werd gehouden op de Maarsseveense plassen is veilig en beheersbaar verlopen. De organisatie heeft een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Ook is het geplande vuurwerk niet doorgegaan. De organisatie en de feestgangers konden terugkijken op een geslaagde en voornamelijk zonnige dag. Het evenement bood een breed aanbod aan dancestijlen. Er waren ongeveer 10.500 bezoekers aanwezig.

Gedegen voorbereiding
Het goede verloop van het evenement was onder meer te danken aan
een intensieve voorbereiding van betrokken partijen. De organisatie had de
handen ineen geslagen met politie, brandweer, de milieudienst en de gemeente om
te komen tot een compleet draaiboek.

 
Samenwerking belangrijk
Uitgangspunt van de gemeente Stichtse Vecht is dat er ruimte
moet zijn om feest te vieren, maar dat het van groot belang is om aan de
voorwaarden te voldoen. Het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht
heeft dan ook tijdens het evenement een alcoholverbod ingesteld rondom het
festivalterrein. Tijdens het gehele evenement voerde de Omgevingsdienst regio
Utrecht diverse geluidsmetingen uit. Op de achtergrond was politie aanwezig op
en nabij het festivalterrein. Doel hiervan was om toezicht te houden en op te
treden bij onveilige situaties en strafbare feiten.

 
14 personen bekeurd
De politie hield op en nabij het festivalterrein 5 personen aan.
Het ging om het niet voldoen aan bevel of vordering(2x), mishandeling en
bedreiging van een beveiligingsmedewerker, rijden onder invloed op een bromfiets
en openbare dronkenschap. Bij de politie werd ook gemeld dat een grijze VW Golf
van het parkeerterrein was gestolen. Daarnaast controleerden agenten van het
Verkeershandhavingsteam(VHT) gedurende en afloop van het festival het verkeer op
de Zuilense Ring waarbij speciaal werd gelet op alcoholgebruik. Er werden in
totaal 599 blaasstesten van bestuurders afgenomen. Negen bestuurders moesten
hierna mee naar het bureau. Na het blazen op het ademanalyse-apparaat bleek dat
twee bestuurders zodanig teveel alcohol hadden gedronken, dat hun rijbewijs
moest worden ingevorderd. Tegen de 9 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt.

Utrecht Maarssen

  • d1a920063aee41533eabf55fc2618e2f