Nieuwegein - Strenger toezicht zwemmen in Koninginnensluis

1 augustus 2014 13:59
Bron: Politie.nl

Door het aanhoudende zomerweer zoeken veel jongelui verkoeling in het water. Dat mag echter niet overal in Nieuwegein. Dat is bijvoorbeeld verboden in het water van de Koninginnensluis, die toegang geeft tot de rivier de Lek. De politie constateert dat regelmatig jongelui vanaf de Koninginnensluis het water inspringen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en leiden tot (letsel)ongevallen.

De springers kunnen geraakt worden door de langsvarende schepen
en/of in de schroef terecht te komen. Bovendien ontstaat door de werking van de
sluizen en de scheepvaart een sterke onderstroom.
Hoge boete
In overleg met Rijkswaterstaat is besloten scherper hierop toe te zien. Het
springen en zwemmen in de sluis is verboden op grond van het
BinnenvaartPolitieReglement(BPR) en kan leiden tot een boete van 140 euro. De
overtreders zullen eerst een periode worden gewaarschuwd, maar na deze periode
wordt direct overgegaan tot het uitdelen van een bekeuring.

Utrecht Nieuwegein

  • 730ece9650bcfad417cb74b080a3d4dc