Baarn - Marathoncontrole

13 oktober 2014 14:02
Bron: Politie.nl

De politie heeft vanaf woensdagmorgen 8 oktober tot zaterdagmorgen 11 oktober een marathoncontrole gehouden in de gemeenten De Bilt, Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest.

In samenwerking met een groot aantal andere partners zoals de
Nederlandse Spoorwegen, BOA’s en medewerkers van de diverse gemeenten en de
belastingsdienst werd er gedurende een periode van 3 aaneengesloten dagen
gecontroleerd op overtredingen van diverse wetten.
Nemen van preventieve maatregelen
De 3-daagse controle startte op woensdag 8 oktober in de gemeente Baarn met
wegcontroles en controle in de treinen die station Baarn aandeden.
Tegelijkertijd gingen de leerplichtambtenaren van de gemeente op pad om
eventueel ongeoorloofde afwezigheid op school vast te stellen. In Eemnes en
Bunschoten vonden preventieacties plaats waarbij wijkagenten, met ondersteuning
van BOA’s en studenten van de opleiding Handhaving Toezicht Veiligheid Politie
inwoners informeerden over inbraakgevoelige situaties en alertheid op verdacht
gedrag. In de avonduren werd in de gemeente Baarn een heterdaadoefening gehouden
waar in samenwerking met de inwoners een "inbreker" werd gearresteerd.
Alertheid op babbeltrucs
Op donderdag 9 oktober werd de marathoncontrole in de gemeente
De Bilt voortgezet. Agenten in burger hebben diverse babbeltrucs ingezet in De
Bilt en Maartensdijk. Bij 20 van de 32 bezochte woningen lukte het om door
middel van een babbeltruc binnen te komen. De bewoners werden kregen adviezen
over het nemen van de juiste maatregelen en het stellen van de goede vragen.

Tegelijkertijd was de politie in Bilthoven zichtbaar aanwezig en
werden controles gedaan op inbraakgevoeligheid van woningen. Aansluitend vond
een heterdaadoefening met de inzet van Burgernet plaats. Tijdens de oefening
werden 1.000 van de 1.100 deelnemers bereikt. Helaas belde maar één deelnemer
naar het burgernetnummer. Uiteindelijk kon de "nepinbreker" wel worden
aangehouden toen hij zich tussen de jeugd ophield. Bij verkeer- en
alcoholcontroles in Westbroek/ Groenekan/ Hollandse Rading en De Bilt werden 30
bekeuringen geschreven en 250 blaastesten uitgevoerd. De overtredingen betroffen
het niet-handsfree bellen, negeren geslotenverklaring, negeren rood
verkeerslicht en onverzekerd rijden.
Burgernetoefening
Op vrijdag 10 oktober werd de 3-daagse controleactie afgesloten
in de gemeente Soest. In de ochtenduren vonden verkeerscontroles plaats in
Soesterberg en Soest. Bij een scootercontrole op de Banningstraat tussen 06.00
en 10.00 uur werden 18 brom (snor)fietsen gecontroleerd. In 15 gevallen volgde
een bekeuring voor overschrijding toegestane maximumsnelheid, niet tonen rij-
en/of kentekenbewijs of technische gebreken. In de avonduren werd een
heterdaadoefening gehouden waarbij ook Burgernet werd geactiveerd. 700
deelnemers werden gewaarschuwd en bijna 500 burgernetters werden bereikt. Het
signaleringsteam was actief aanwezig en werkte nauw samen met in Soesterberg
aanwezige politie-eenheden. De "inbreker" die op de Bloemheuvel een "inbraak"
zou hebben gepleegd, kon mede dankzij hun inzet worden aangehouden in de
omgeving van de Generaal Winkelmanstraat. Bij een alcoholcontrole op de
Birkstraat werden tenslotte nog drie bestuurders aangehouden omdat zij onder
invloed van alcohol hun auto bestuurden.
Aanpak woninginbrekers
Met de marathoncontrole werd niet alleen beoogd om overtreders te
confronteren met hun foutieve gedrag of handeling, maar ook de reisbewegingen
van woninginbrekers te verstoren. Met de donkere maanden in het vooruitzicht is
de controle van in-en uitvalswegen een belangrijk onderdeel in de aanpak van
woninginbraken.
Melden via het alarmnummer 112
Burgers zijn zich er vaak onvoldoende van bewust dat zij het
alarmnummer van de politie kunnen bellen als zij getuige zijn van een misdrijf
of het voorbereiden van bijvoorbeeld een inbraak of diefstal. Door 1-1-2 te
bellen kan de politie de daders van een misdrijf aanhouden of kan een misdrijf
worden opgelost doordat de dader(s) op heterdaad worden betrapt.

Utrecht Soest

  • 85d7c7557ff4441cb90a3c80c4f71479