Baarn/Bunschoten/Eemnes/Soest - Diverse controles

9 oktober 2015 18:36
Bron: Politie.nl

In het kader van de Week van de Veiligheid heeft de polities controles gehouden waarbij de samenwerking met partners in veiligheid centraal stond. Van 7 tot en met 9 oktober werden in de gemeenten De Bilt, Soest, Baarn, Bunschoten en Eemnes controles gehouden met de Nederlandse Spoorwegen, Leerplichtambtenaren en Bijzondere opsporingsambtenaren van de betreffende gemeente en het Verkeershandhavingteam van de Landelijke eenheid.

Zo werden er op diverse treintrajecten controles uitgevoerd in
samenwerking met het team Veiligheid en Service van de Nederlandse Spoorwegen.
In Soest werd samen samen met het verkeershandhavingteam rondom de scholen extra
aandacht geschonken aan verkeersbewegingen. In Bunschoten en Baarn werd
samengewerkt met de leerplichtambtenaren. Scholieren werden op straat
aangesproken en gecontroleerd. Dit werd direct door de leerplichtambtenaar
gecontroleerd bij de desbetreffende school. Verder zijn er diverse bedrijven en
winkeliers in Eemnes bezocht. Zij werden door de politie geïnformeerd hoe zij
het best konden investeren in veiligheidsmaatregelen van het winkelpersoneel en
de klanten. In de avond en nacht was extra politiepersoneel in de diverse wijken
om woninginbraken te voorkomen en te bestrijden.

Utrecht Soest

  • f74f5ce8f4f69d188d840eabefe50882