Nieuw hoofd Bedrijfsvoering Midden-Nederland in Utrecht

Foto: politie.nl

27 augustus 2019 11:59
Bron: Politie.nl

Met ingang van 1 september 2019 is Johan van Renswoude het nieuwe hoofd Bedrijfsvoering van de Eenheid Midden-Nederland. Hij volgt Inge Godthelp op, die onlangs overstapte naar de Eenheid Limburg. Johan is sinds twee jaar hoofd Operatiën binnen de eenheidsleiding van Midden-Nederland.

Van Renswoude is klaar voor zijn nieuwe uitdaging. ‘In de samenwerking tussen de operatie en de bedrijfsvoering zijn altijd verbeteringen aan te brengen. Er spelen soms complexe vraagstukken waarbinnen we de omvang van de organisatie, de overvraging vanuit de buitenwereld en onze eigen ambities in balans moeten brengen. Ik mag de verbinding tussen mensen versterken, en dat is het mooiste dat er is.’

Complexe opgaven

Liesbeth Huyzer, referent namens de korpsleiding, vult aan: ‘Johan verdiende zijn sporen in de politieoperatie, maar heeft ook veel ervaring opgedaan met bedrijfsvoeringsportefeuilles. Hij gaat complexe opgaven niet uit de weg. We zijn blij dat Johan binnen Midden-Nederland blijft en zijn enorme kennis en ervaring wil inzetten om de bedrijfsvoering te versterken.’

Veilig en inclusief

Met zijn zestig jaar begint Van Renswoude aan een uitdagende taak. Hij zegt daarover: ‘De jaren hebben zeker geen afbreuk gedaan aan mijn energie en idealisme. Mijn visie en inzichten zijn alleen maar verder gevormd en verdiept. Ik ben nu beter in staat om daar anderen in mee te nemen en vooruitgang te boeken. Vooral als het gaat om weerbarstige thema’s als het tegengaan van polarisatie en bijdragen aan een veilig en inclusief werkklimaat. Dat laatste zal altijd de rode draad vormen in mijn werk.’

Utrecht Utrecht

Organisatie
  • b4dc623c659f88fc890629717b22972b