Utrecht, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek - Extra snelheidscontroles op nieuw aangewezen trajectwegen Midden-Nederland

28 juni 2017 15:53
Bron: Politie.nl

Het Team Verkeer van de politie Midden-Nederland (provincies Utrecht en Flevoland, en Gooi- en Vechtstreek) handhaaft op overtredingen die de meeste slachtoffers maken: snelheid, rood licht, verkeersveelplegers, afleiding en alcohol. Elk jaar wordt een verkeersonveiligheidsanalyse gemaakt en wordt de inzet van de politie op de verkeersprioriteiten bepaald. De selectie gebeurt op basis van gegevens als het aantal overtredingen, het aantal ongevallen en snelheidsgegevens. Op basis van deze analyses wordt geselecteerd op welke wegen extra gecontroleerd moet worden op snelheid.

De komende periode wordt  extra gecontroleerd op de volgende wegen:

In de gemeente Utrecht
- de Einsteindreef

In de provincie Utrecht
- N199 (Amersfoort ? Bunschoten-Spakenburg)
- N210 (Nieuwegein ? provinciegrens Zuid-Holland bij Schoonhoven)
- N212 (Woerden ? Mijdrecht)
- N224 (Zeist ? Renswoude)

In de provincie Noord-Holland
- N236 (Bussum ? Weesp)

In de provincie Flevoland
- N302 (Larserweg-Houtribweg-Markerwaarddijk) Lelystad
- N307 (Dronten ? Lelystad)
- N701 (Oostvaardersdijk Almere ? Lelystad)
- N702 (Hogering ? Buitenring Almere).
Snelheid oorzaak veel ongevallen
De ervaring leert dat ongevallen vooral worden veroorzaakt door het rijden met te hoge snelheid. De controles op deze wegen zijn daarom onder andere gericht zijn op handhaving van de maximumsnelheid. De controles worden op verschillende manieren en verschillende tijden uitgevoerd.
Bewustwording
Doel van deze gerichte en intensieve controles is dat weggebruikers merken dat er extra wordt gecontroleerd zodat zij zich beter aan de verkeersregels houden. De verwachting is dat het aantal verkeersongevallen en ongevallen met zwaar lichamelijk letsel of dodelijke afloop worden teruggebracht.
Tussenstijdse evaluatie
Tussentijds worden de resultaten steeds geƫvalueerd. Op basis van die uitkomsten wordt de intensiviteit van de handhaving opgevoerd dan wel verminderd of wordt de keuze gemaakt een andere trajectweg aan te wijzen.

Utrecht Utrecht

  • 131b61f110ac92795f8e65d2b2702646