Zeist - Controles in 30-km zones

24 september 2013 16:23
Bron: Politie.nl

De politie gaat de komenden maanden exra controleren of de maximum snelheid gehandhaafd wordt in de 30 km-zones in het centrum van Zeist. Doel hiervan is om bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in de bebouwde kom.

De politie wil tijdens de controles mensen aanspreken op hun rijgedrag en in
gesprek gaan met verkeersdeelnemers. De eerste controle vindt plaats op woensdag
24 september.  Ook op  26 september en 10 oktober zal de politie van 13.00 uur
tot 15.00 uur in de 30 km-zones in het centrum van Zeist aanwezig zijn.

Utrecht Zeist

  • 0483c529a08afa4732e0de2e7f7dfce9