Koewacht - Man aangehouden voor huiselijk geweld

26 juli 2014 12:11
Bron: Politie.nl

Vrijdagavond is in Koewacht een man aangehouden, omdat hij zijn vrouw ernstig had bedreigd.

De man bedreigde in hun woning zijn vrouw met een bajonet. Terwijl de vrouw
naar buiten vluchtte, werd de politie gealarmeerd. Diverse politie-eenheden
gingen naar de woning toe.
Aanhouding
In de woning werd de 57-jarige man rond 21.45 uur door enkele agenten
aangehouden. Omdat hij niet mee wilde werken, werd bij de aanhouding gebruik
gemaakt van een politiehond. De man werd in zijn heup en pols gebeten. Hij is
naar de huisartsenpost in Terneuzen gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is
verzorgd. Hierna is hij voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex
Torentijd in Middelburg gebracht, waar hij is ingesloten.
Bajonet
In de woning werd een bajonet gevonden. Deze is in beslag genomen.
Huisverbod
De man heeft namens de burgemeester tot en met 4 augustus van dit jaar een
huisverbod gekregen. De geweldpleger mag tien dagen zijn woning niet meer in. In
deze periode mag hij ook geen contact opnemen met het slachtoffer en de
eventueel betrokken kinderen. In deze afkoelingsperiode kan de nodige
hulpverlening voor alle betrokkenen op gang komen en kan verdere escalatie
worden voorkomen.
Doe aangifte of melding van huiselijk geweld
De politie is er veel aan gelegen om geweld in de privésfeer terug te
dringen. Door in te grijpen kan een vaak jarenlange gewelddadige relatie worden
beëindigd. Daders worden verantwoordelijk gesteld voor hun daden, het
slachtoffer krijgt steun en misschien nog het belangrijkste: kinderen leren dat
geweld niet gewoon is. Het is belangrijk dat slachtoffers van huiselijk geweld
aangifte of melding doen en dat zij steun krijgen van hun directe omgeving. Kijk
voor meer informatie op
http://www.politie.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld.html.

Zeeland Koewacht

  • aa16f4c29bb7c2e929e9acf03b095788