Koudekerke - Geweldsincident echtpaar in relationele sfeer

14 april 2017 20:40
Bron: Politie.nl

Openbaar Ministerie en politie vermoeden dat de oorzaak van het ernstige geweldsincident, waarbij donderdagmorgen een man en een vrouw dood werden gevonden aan de Verlengde Dishoekseweg, in de relationele sfeer gezocht moet worden.

Zij maken deze voorlopige balans op uit de onderzoeksresultaten, zoals deze nu bekend zijn. Waarschijnlijk heeft het echtpaar elkaar woensdag ontmoet en zijn zij naar de Verlengde Dishoekseweg gegaan. Hierbij zijn zij door geweld om het leven gekomen. Wat zich precies heeft afgespeeld, moet uit het verloop van het onderzoek nog blijken.
Multidisciplinair overleg
Politie en jeugdhulpverleningsinstanties hebben donderdag onmiddellijk op het adres van de slachtoffers de vijf kinderen opgevangen. Familierechercheurs en een medewerker van Intervence ondersteunen de kinderen vanaf dat moment. De burgemeesters van Veere en Middelburg zijn meteen donderdagmiddag bij elkaar gekomen om samen met politie en justitie het geweldsincident te bespreken. Een belangrijk thema hierbij was de zorg voor de kinderen van het echtpaar.
Maatregelen
Vrijdagmorgen hebben vertegenwoordigers van de gemeente Middelburg, justitie en politie, samen met diverse medewerkers van hulpverleningsinstanties de situatie nader overlegd. Burgemeester Bergmann heeft zich nadrukkelijk laten informeren welke maatregelen voor de kinderen zijn getroffen.
Huiselijk geweld
Uit deze gesprekken en aangelegde dossiers blijkt dat op het adres van de man en de vrouw gedurende langere periode er sprake was van overlast. Het laatste jaar heeft de vrouw meerdere meldingen gedaan van huiselijk geweld door haar man. Diverse hulpverleningsinstanties waren bij het gezin betrokken om hulp te bieden. Lastig hierbij was dat uiteindelijk door het echtpaar voor de aangeboden hulp andere keuzes werden gemaakt en dat het echtpaar steeds besloot samen verder te gaan. In 2016, na wederom een incident van huiselijk geweld, werd de man aangehouden en werd hem door de burgemeester een huisverbod opgelegd. Na een periode van tien dagen werd besloten dit verbod niet te verlengen, omdat het echtpaar weer samen verder wilde. Volgens de vrouw ging het allemaal weer goed. Er werden afspraken gemaakt over hulpverlening. Eind 2016 deed de vrouw opnieuw aangifte van mishandeling. De man werd aangehouden en hij kreeg voor de tweede keer een huisverbod opgelegd. Hij bleef tot half februari in hechtenis. Begin april werd de man door de rechter veroordeeld voor dat laatste incident van huiselijk geweld. Als bijkomende voorwaarden werd hij onder toezicht van de Reclassering gesteld en werd wederom een locatieverbod uitgesproken. In het vonnis van de rechter werd de man ook verplicht om mee te werken aan forensische zorg.
Onderzoek vuurwapenbezit
In augustus 2016 kreeg de politie informatie dat in de woning een vuurwapen zou zijn. De woning aan de Tamariskenlaan werd doorzocht, maar er werden geen wapens gevonden. Op donderdag heeft de politie met de Rechter-Commissaris onderzoek gedaan in de woning van de slachtoffers aan de Tamariskenlaan. Hierbij troffen agenten een neppistool aan, dat niet of nauwelijks van echt te onderscheiden was.

Gezamenlijk nieuwsbericht van politie, openbaar ministerie en gemeente Middelburg.

Zeeland Koudekerke

  • 5fb87cb6c8116ca546399be0aa4c8e90