Nederland - Landelijke lijst langdurig vermiste personen

8 mei 2015 11:00
Bron: Politie.nl

Sinds vandaag, vrijdag 8 mei, werkt de politie met een landelijke lijst van langdurig vermisten. Dit zijn personen die meer dan een jaar vermist zijn. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die mogelijk zijn omgebracht, zelfmoord pleegden of een ongeluk kregen en niet zijn teruggevonden. Verder is er een categorie die bewust verdween en bijvoorbeeld met een andere identiteit naar het buitenland vertrok. Hun lot is onbekend.

Een lijst langdurige vermisten vormt voor de politie een belangrijke bron bij
het oplossen van langdurige vermissingzaken. ‘Stap voor stap willen we die zaken
opnieuw gaan bekijken. Soms zijn er nog aanknopingspunten voor nieuw onderzoek.
Zoals de plek waar iemand het laatst verbleef of het laatst werd gezien’, aldus
Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef bij de politie.
Waardering
Bik spreekt zijn waardering uit voor de grote inhaalslag die de politie met
behulp van Bureau Beke, talloze politiemedewerkers en de databases van TROS
Vermist heeft gemaakt bij het in kaart brengen van alle zaken waarbij mensen in
Nederland of Nederlanders in het buitenland zonder aanwijsbare reden in rook
lijken te zijn opgegaan. De politie hield vermisten op diverse lijsten bij, maar
er bestond geen landelijk dekkend systeem.
Eenduidige registratie
Om te garanderen dat de lijst goed bijgehouden wordt, gaat de politie de
lijst opnemen en bijhouden in Summ-IT, het landelijke opsporingssysteem voor de
recherche. Er komt een speciale instructie voor de medewerkers in de eenheden en
er worden specialisten opgeleid voor eenduidige registratie in Summ-IT.
Verbeteringen
De afgelopen jaren heeft de politie tal van slagen gemaakt bij
vermissingzaken: elke eenheid kent specialisten die bij de start van een
vermissing worden ingeschakeld en samenwerken met de landelijke
politiedeskundigen. De politie ontvangt jaarlijks 40.000 meldingen van
vermissing. In ongeveer 80 procent van de gevallen wordt de vermiste binnen 48
uur teruggevonden of is het duidelijk wat er aan de hand is. Uiteindelijk vindt
de politie bijna iedereen die vermist is terug.
Aandacht via social media
De politie vraagt in bepaalde situaties ook aandacht voor vermissingen op
politie.nl of via Facebook en Twitter. Dit gebeurt ongeveer 600 keer per jaar.
De voorkeur gaat altijd eerst uit naar opsporingsmiddelen waarbij de privacy van
de vermiste niet geschaad wordt. Indien beschikbaar, wordt het DNA van vermiste
personen in de Nederlandse databank opgenomen en vergeleken met DNA-bestanden in
landen die zijn aangesloten bij Interpol. Op deze manier is de politie in staat
om aangetroffen stoffelijke resten sneller te identificeren.
Yellow notices
Verder legt de politie in zogeheten 'Yellow Notices' naast DNA-profielen, ook
foto's, vingerafdrukken, gebitstatussen en uiterlijke kenmerken vast van
vermiste personen. Yellow Notices gaan naar alle Schengenlanden.

Zeeland 'S-Heer Hendrikskinderen

  • 998927c9b489776063c8e4f583f86b17