Schoondijke - Ruim 14% te snel langs de radar

12 november 2014 16:49
Bron: Politie.nl

De politie controleerde de snelheid op de Lange Heerenstraat. Dat gebeurde in beide rijrichtingen. Tijdens de controle gingen 57 automobilisten op de foto omdat ze sneller reden dan de maximaal toegestane 50 km/u.

Op woensdag 12 november 2014 passeerden tussen 10.00 en 13.30
uur in totaal 396 voertuigen de radarapparatuur. Daarvan bleek ruim 14% in
overtreding. Deze mensen krijgen binnenkort via het Centraal Justitieel Incasso
Bureau de boet thuisgestuurd.
Verkeersveiligheid
Snelheidscontroles worden o.a. uitgevoerd op plaatsen waar
(veel) letselongevallen gebeuren en waarbij snelheid een oorzaak is van het
ongeval. Harder rijden dan de toegestane snelheid levert gevaarlijke situaties
op in het verkeer en maakt onnodig veel slachtoffers. De controles worden
gehouden op basis van afspraken met wegbeheerders en/of omwonenden. Het aantal
verkeersongevallen en klachten is daarbij leidend.

Zeeland Schoondijke

  • ffb7dff88afc18601a714ef3f044f313