Samenscholingsverbod in Terneuzen

10 oktober 2019 16:59
Bron: Politie.nl

In verband met het opruiien en het aanzetten tot geweld door scholieren in Terneuzen heeft de burgemeester vandaag een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Hierbij de brief die is gericht aan de leerlingen en ouders van de betreffende scholen.

Beste leerlingen en ouders,

Zoals jullie weten zijn er deze week diverse incidenten geweest tussen leerlingen van het Lodewijk College en/of Scalda en/of de Sprong. Een grote groep jongeren was zowel dinsdag als woensdag op straat omdat er (via social media) opgeroepen werd om met elkaar de confrontatie aan te gaan. De politie heeft ingegrepen en verdere escalatie voorkomen. De politie constateert dat opruiing en aanzetten tot samenscholing en geweld blijft aanhouden.

Dit gedrag wordt niet getolereerd. Om dit te voorkomen en aan te pakken heeft de lokale driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie, in samenspraak met het Lodewijk College tot de volgende maatregelen besloten:

Vanaf donderdag 10 oktober 16.00 uur zal voor de duur van een week een samenscholingsverbod gelden voor de kern van Terneuzen.

  • Alle leerlingen van het Lodewijk college en Scalda krijgen op 10-10-2019 uitleg van de directie en de politie over de incidenten en de inhoud van deze brief.
  • De politie is zichtbaar en onzichtbaar actief rondom de ongeregeldheden. Zij houden de zaken goed in beeld, zowel online als offline. Zij treden op tegen het aanzetten van opruiing en vechtpartijen. Dit is strafbaar. Hier staan serieuze consequenties tegenover. Personen die zich hieraan schuldig maken lopen het risico te worden aangehouden.
  • De personen die een mobiele telefoon gebruiken bij het aanzetten tot vechtpartijen of deze gebruiken bij het filmen vechtpartijen, raken deze kwijt. De telefoon wordt in beslag genomen door de politie en eveneens loopt men het risico te worden aangehouden.
  • Het samenscholingsverbod geldt van 10-10-2019, 16.00 uur tot 17-10-2019 voor de kern van Terneuzen. Dit houdt in dat je niet met meerdere mensen bij elkaar mag staan. Dit is dan strafbaar en bij overtreding worden forse boetes uitgedeeld. De straffen worden hoger dan normaal omdat de leerlingen van tevoren gewaarschuwd zijn.
  • De scholen zullen maatregelen nemen tegen leerlingen, waarvan bekend is dat zij deelnemen aan de vechtpartijen en/of opruiing. Dit kan een schorsing inhouden.
  • De personen waarvan bekend is dat zij aanzetten tot vechtpartijen en/of hieraan deelnemen kunnen een huisbezoek van de politie verwachten.

We realiseren ons dat dit verregaande maatregelen zijn. Maar we vinden dat er snel een einde moet komen aan deze situatie. Geweld en agressief gedrag tolereren we niet en verdere escalatie moet voorkomen worden. Leerlingen moeten veilig naar school kunnen en omwonenden moeten gevrijwaard zijn van geweld op straat. De rust moet terugkeren.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van het verdere verloop.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Dit bericht verstuur ik namens de gemeente en de politie.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding

J. Roosse, rector