Tilburg - Uitwisseling belgische en Nederlandse politiemensen in zomermaanden

24 juni 2015 15:11
Bron: Politie.nl

Op 26 en 27 juni 2015 gaan 3 Gentse politiemensen assistentie verlenen bij de Havendagen in Terneuzen. Op verzoek van de politie Zeeland-West-Brabant ondersteunen deze Belgische politiemensen de Nederlandse collega's bij dit evenement. In het kader van deze nauwe samenwerking gaan vervolgens 12 Nederlandse politieagenten van 17 tot en met 26 juli 2015 samen werken met de politie in Gent (België), tijdens de Gentse Feesten. Deze politiemensen zullen ruim een week met hun Belgische collega's op diverse locaties in het centrum van de stad surveilleren.

Zeeland-West-Brabant - mediadesk West
Gezamenlijke surveillance
In het kader van uitwisseling zullen eerst 3 Gentse
politiemensen naar Nederland komen om de Nederlandse collega's te ondersteunen
bij hun werk tijdens de Havendagen in Terneuzen. Zij zullen op dezelfde basis
hun werkzaamheden uitvoeren als de Nederlandse politie in Gent. Het is bekend
dat veel Belgen de Havenfeesten in Terneuzen bezoeken.

 

De Nederlandse politieambtenaren gaan enkele weken later werken
in Gent, meestal tussen 16.00 uur en 24.00 uur en voeren de taken van
‘onthaalpolitie’ uit. Zij werken in wisselende samenstellingen en lopen
ondermeer patrouille, stellen overlast en criminaliteit vast en verstrekken
informatie in de feestzone. Deze samenwerking is voornamelijk gericht op de
ondersteuning en advisering van de Nederlands toeristen. De politiemensen zijn
afkomstig uit de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.
Meer assistentie
Het is niet voor het eerst dat de Nederlandse en Belgische
politie assistentie verlenen aan elkaar. Naast gezamenlijke acties, oefeningen
en controles, gemeenschappelijke patrouilles en detachering van politiemensen
over en weer, wordt ook op grotere schaal ondersteuning aan elkaar geleverd. In
2011, 2012 en 2013 gingen ook Nederlandse politiemensen naar Gent.

 

De politieagenten gaan in Nederlands politie-uniform werken en
zijn bewapend. Dat geldt ook voor de Belgen, zij zullen in hun eigen uniform en
met bewapening in Terneuzen hun werk doen. Deze samenwerking is mogelijk door
het in werking treden van het verdrag van Prüm. Hierdoor kan de politie uit een
aantal landen van de Europese Unie grensoverschrijdend werken. Veel elementen
van het Verdrag van Prüm waaronder het gezamenlijk optreden zijn twee jaar
geleden in het zogenoemde Prüm-besluit overgenomen en daarmee in de hele EU
mogelijk.

Zeeland Terneuzen

  • 45b791d861fdbca0f4baf84d24a56f64