Vlissingen - Basisschoolleerlingen bedreigd via social media

8 oktober 2013 18:58
Bron: Politie.nl

Leerlingen van groep 8b van basisschool De Wissel zijn afgelopen weekend via social media bedreigd. De school heeft hiervan aangifte bij de politie gedaan. Zij heeft de zaak in onderzoek.

Agenten hebben de afgelopen dagen de leerlingen en hun ouders
gesproken. In afwachting van de uitkomst van het politieonderzoek en om te
zorgen dat iedereen zich op school veilig voelt, heeft de school het
sluitingsbeleid van deuren en hekken aangepast. Maandagavond zijn de ouders van
beide schoollocaties via de e-mail op de hoogte gesteld van de anonieme
bedreigingen.
Informatiebijeenkomsten
Dinsdag 8 oktober worden door de directie van De Wissel om 19.00
uur en om 20.00 uur besloten bijeenkomsten georganiseerd in de naburige kerk De
Schaapskooi. Ouders zijn in de gelegenheid om vragen te stellen. Behalve de
directie en een bestuurslid is ook de politie, de burgemeester en het Openbaar
Ministerie aanwezig. Ook zijn medewerkers van Slachtofferhulp en GGD aanwezig.
Vanwege het besloten karakter is de pers niet voor de bijeenkomst uitgenodigd,
maar zal de burgemeester na de bijeenkomst nog een reactie geven.
De Wissel
Basisschool De Wissel heeft in Vlissingen twee locaties,
namelijk het hoofdgebouw aan de Flamingoweg en een nevenvestiging aan de Keiweg.
Op de school zitten ongeveer 450 leerlingen.

Bron: Gemeente Vlissingen

Zeeland Vlissingen

  • 05b6ccdaf576e8fe25a4ac94d072d35d