Zoutelande - "Laat ze niet verzuipen"

1 juni 2015 11:52
Bron: Politie.nl

In het kader van het voorkomen van veelvuldig alcoholgebruik bij jongeren is er zaterdagavond een blaasactie gehouden. Er werden jongeren gecontroleerd die naar Zoutelande gingen.

De
gemeente, politie en hulpverleningsinstantie hebben de handen ineen geslagen om
proberen het overmatig alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Een van de
problemen die aangepakt worden is het onderkennen van indrinken voordat de
jongeren uiteindelijk op stap gaan. Ze zijn dan al zodanig aangeschoten dat nog
meer gebruik van alcohol schadelijk kan zijn. Aan de jongeren wordt gevraagd mee
te werken aan een blaastest zodat gekeken kan worden hoe hoog het
alcoholpromillage al is terwijl ze op weg zijn naar een uitgaanslocatie. Is dat
boven 1 promille dan wordt er contact opgenomen met de ouders of die het er mee
eens zijn dat de jongere nog verder gaat met drinken. Ook treedt de gemeente via
een brief in contact met de ouders om ze te wijzen op de risico's van overmatig
alcoholgebruik. Het doel is uiteindelijk om overmatig alcoholgebruik te
onderkennen en terug te dringen. Dat is in het belang van de jongeren want we
"laten ze niet verzuipen".
Controle
Op zaterdagavond 30 mei 2015 tussen tien en één uur zijn er 57 jongeren
gecontroleerd die op weg waren naar Zoutelande. Achttien jongeren hebben
daadwerkelijk geblazen waarvan er al gedronken hadden. Van die vijftien, in de
leeftijdscategorie van 15, 16 en 17 jaar, hadden er vier een promillage van meer
dan 1 promille. De ouders hadden geen bezwaar dat de jongeren alsnog op stap
gingen.

Zeeland Zoutelande

  • d48861607a6c90c4b1ace631231e84ec