Nootdorp - Verdachte zedenzaken Nootdorp aangehouden

29 september 2013 17:02
Bron: Politie.nl

Met de aanhouding van een 20-jarige Hagenaar verwachten het Openbaar Ministerie en de politie een doorbraak te hebben gerealiseerd in het zedenonderzoek Dobbeplas. Politieagenten hielden donderdag 26 september rond 23.00 uur een verdachte aan op verdenking van betrokkenheid bij een reeks van zedenzaken gepleegd in en rond de Dobbeplas.

In de periode juni tot en met september kwamen bij de politie twaalf
aangiften en of meldingen binnen dat in de omgeving van de Dobbeplas een jongen
was gezien die onzedelijke handelingen bij zichzelf pleegde en zijn
geslachtsdeel liet zien en een aangifte van verkrachting. De reeks van zaken
zorgde voor veel onrust in en rond de Dobbeplas en de gemeente
Pijnacker-Nootdorp. De Unit zedenzaken van de politie-eenheid Den Haag
onderzocht de reeks meldingen en aangiften. Daarbij werd nauw samengewerkt met
wijkbureaus van Pijnacker-Nootdorp, Ypenburg-Leidschenveen en Delft.
Agenten in burger
In de omgeving van de Dobbeplas werd sinds de meldingen extra gesurveilleerd.
Dat geschiedde zowel in uniform als in burger. Bij heterdaadmeldingen werd ook
vanuit de politiehelikopter ondersteuning verleend. Ook werden de vele tips die
naar aanleiding van eerdere perspublicaties in de media en tips van de
uitzending in Team West op Omroepwest binnenkwamen geanalyseerd. De afgelopen
week werd de surveillance fors geintensiveerd. Sinds vorige week maandag werd er
elke avond door agenten in burger van de Unit Zedenzaken en van het wijkbureau
Pijnacker-Nootdorp gesurveilleerd. Agenten van Levende Have waren te paard en
met hond in en rond het park aanwezig. Doel was om informatie te vergaren over
de mogelijk verdachte en om in geval van een heterdaadsituatie de pakkans
aanmerkelijk te vergroten.
Aanhouding verdachte
Dat bleek een gouden greep. Postende agenten zagen die avond om 21:00 uur een
jongeman fietsen over de Dwarskade. Hij voldeed volledig aan het signalement dat
de politie al eerder verspreidde en reed op een zwarte omafiets De man werd
direct door de agenten staande gehouden en zijn persoonsgegevens werden
gecontroleerd. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd besloten tot
aanhouding van de verdachte op verdenking van eerder genoemde feiten.
Aansluitend vond er een doorzoeking van zijn woning plaats waarbij een aantal
voor het onderzoek van belang zijnde goederen in beslag werden genomen.
Tips vanuit het publiek
De nu aangehouden verdachte is op geen enkele wijze in het onderzoek naar
voren gekomen als mogelijke verdachte. Wel kreeg de politie meerdere tips
waarbij enkele via de sociale media werden vergezeld van een foto van een
mogelijke verdachte. De nu aangehouden verdachte is niet de man te zijn die door
enkele 'tipgevers' als mogelijke dader werd aangemerkt.
Voorgeleiding bij de rechter-commissaris
De verdachte werd in verzekering gesteld en wordt maandag 30 september
voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Zuid-Holland Haaglanden Delft

  • d986d7783924b03e53c4d6d592753cbe