Dordrecht - Mes en drugs aangetroffen bij preventief fouilleren Dordrecht

18 mei 2015 15:30
Bron: Politie.nl

Een stiletto en 12 ponypacks met (vermoedelijk) cocaïne zijn de oogst van een preventief fouilleren-actie, die op 17 mei in Dordrecht plaatsvond. De actie vond plaats tussen 16.00 en 18.00 uur op de Lijnbaan en omgeving.

Het mes en de drugs werden in twee horecagelegenheden op de Noordendijk
aangetroffen. In totaal werden in beide kroegen 42 mensen gefouilleerd. Bij een
van hen, een 31-jarige man uit Dordrecht, werd het mes aangetroffen. Hij is na
verhoor heengezonden. In de andere kroeg waren de drugs ver-stopt en kon de
eigenaar niet worden achterhaald. De drugs werden vanzelfsprekend in
beslaggeno-men.

Preventief fouilleren mag alleen in zogenaamde Veiligheidsrisicogebieden, die
zijn aangewezen door de burgemeester van Dordrecht. De burgemeester heeft dit
onlangs (voorjaar 2014) voor de duur van een jaar gedaan voor een deel van
Dordrecht West en een deel van Dordrecht Centrum. Deze aan-gewezen stadsdelen
betreffen gebieden waar de afgelopen jaren meerdere malen de openbare orde
verstoord is geweest door de aanwezigheid en het gebruik van wapens. Ook willen
politie, gemeente en Openbaar Ministerie met de maatregelen het
veiligheidsgevoel onder de bewoners en bezoekers van deze wijken een positieve
impuls geven. Het aanwijzen van Veiligheidsrisicogebieden komt tot stand na nauw
overleg met politie en Openbaar Ministerie.

Niet alleen weggebruikers
De politie mag tijdens een preventief fouilleeractie uiteraard ook optreden
tegen andere zaken die men aantreft tijdens het fouilleren, zoals drugs. Het
fouilleren beperkt zich overigens niet tot voetgan-gers,  fietsers en
automobilisten. Ook bezoekers in openbare (horeca)gelegenheden kunnen
gecon-troleerd worden. Kinderen worden niet gefouilleerd.

Zuid-Holland Dordrecht

  • d0ec4d4ae409565d8b4966caee9d4603