Hendrik-Ido-Ambacht - Controle aanhangwagens

15 juni 2015 13:34
Bron: Politie.nl

De politie heeft zaterdag bij de Milieustraat een verkeerscontrole gehouden. Daarbij werden met name de aanhangwagens bekeken.

In totaal werden gedurende de dag 34 voertuigen gecontroleerd. In totaal
werden 27 overtreden geconstateerd. Door de lopende CAO acties werden alleen de
overtredingen bekeurd die gevaar voor het overige verkeer opleverden. Denk
bijvoorbeeld aan het verkeerd gebruik van de hulpkoppeling of overbelading. Er
werden 13 bekeuringen uitgeschreven en 14 waarschuwingen uitgegeven.