Rotterdam e.o./Dordrecht e.o. - Politie start campagne tegen zwaar vuurwerk

28 november 2013 17:32
Bron: Politie.nl

De risico’s van het zware illegale vuurwerk dat momenteel in omloop is, zijn groot. Om jongeren hiervan bewust te maken, start ook de politie in de regio Rotterdam, Dordrecht e.o. deze week een campagne.

Enorme schade
Door het gebruik van steeds zwaarder vuurwerk nemen de risico’s
voor de afstekers en omstanders toe. Daarnaast is de economische schade enorm.
Vorig jaar waren er in de regio Rotterdam en Dordrecht veel vernielingen tijdens
en in aanloop naar de jaarwisseling. Vernielingen die gepaard gingen met zwaar
(illegaal) vuurwerk. Voornamelijk prullenbakken, abri’s en auto’s moesten het
ontgelden.
Voorlichting
De aanpak van de politie is tweeledig: preventie door
voorlichting en een repressieve aanpak. Posters, die o.a. op scholen zijn
verspreid, wijzen met name jongeren op de gevaren en gevolgen. Daarnaast is een
filmpje gemaakt door leerlingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam:
http://youtu.be/2l_odFxh3eg.
De algemene boodschap: Vuurwerk; verknal het niet voor jezelf en je omgeving.

Aanpakken
De repressieve aanpak bestaat uit opvolging geven aan meldingen
en surveillances op en rond bekende overlastplekken. In uniform maar soms juist
bewust in ‘gewone’ kleding. Daarnaast houdt de politie social media nauwlettend
in de gaten. Bij zwaar vuurwerk, horen ook zware straffen. De politie trekt
hierin samen op met het Openbaar Ministerie.
Explosief pakketje
De handel en invoer loopt veelal via internet (webshops en
social media). De politie helpt de de Inspectie voor Leefbaarheid en Transport
(Vliegende Brigade Vuurwerk) die samen met postbedrijven dergelijke pakketten
probeert te onderscheppen en de besteller kan rekenen op een proces-verbaal. De
Landelijke Taskforce Bommenmakers, waar de politie onderdeel van is, ziet dat
postpakketbedrijven hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen en zelf ook steeds
meer pakketten onderscheppen.
Melden helpt
Als politie zijn we afhankelijk van uw meldingen. Heeft u iemand
in uw omgeving die handelt of in het bezit is van (illegaal) zwaar vuurwerk? Of
kent u iemand die het nodig vond een bushokje of prullenbak te vernielen? Meld
het! Dit kan via het algemene telefoonnummer van politie op 0900-8844 of via
Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Zuid-Holland Haaglanden Hoek Van Holland

  • 83175fdcc1868a1f47ed894d9fb7ee94