Westland - Korpschef bijzondere Burger in Blauw

29 november 2013 14:20
Bron: Politie.nl

Politieagenten van Bureau Westland hadden vrijdag 29 november een bijzondere Burger in Blauw in hun surveillancevoertuig. Gerard Bouman, korpschef van de Nationale Politie, reed die dag als gast mee met de politie.

Met Burgers in Blauw krijgen inwoners van het Westland en Midden Delfland de
gelegenheid om het werk van de politie van dichtbij mee te maken door mee te
gaan op surveillance. De politie verwacht op die manier de werkzaamheden van een
agent bij het publiek beter onder de aandacht te kunnen brengen. Bij Bureau
Westland gingen dit jaar al 31 inwoners mee op surveillance.
Korpschef
Gerard Bouman is bekend met de Burgers in Blauw activiteiten van Bureau
Westland en wilde met eigen ogen zien hoe agenten van het wijkbureau Westland
invulling geven aan dit inititatief. Hij was vooral benieuwd naar de reacties
die agenten ontvingen nadat zij op surveillance waren geweest met een Burger in
Blauw. Tijdens de surveillance heeft hij ondermeer hotspots jeugd in Naaldwijk
bezocht en is er in Wateringen na een melding van verdachte omstandigheden, bij
woningen uitgekeken naar een verdacht persoon. 

Bouman: "Als Burger in Blauw krijg je een goed beeld van de activiteiten die
zich afspelen in het gebied van Bureau Westland. Het contact met de bweoners is
goed, dat merk je als agenten met de inwoners in gesprek raken. De reacties die
agenten van Burgers in Blauw krijgen zijn positief, ze ervaren het politievak
als dynamisch en afwisselend."

Burgerparticipatie
Bouman: "Burgerparticipatie is een vast onderdeel van het dagelijkse
politiewerk. Iedere politie-eenheid heeft vrijwilligers aan zich verbonden die
op diverse terreinen een bijdrage leveren aan veilligheid. Soms onzichtbaar op
de achtergrond, vaak fysiek in aanwezigheid op straat of bij grote evenementen.
In het verzorgingsgebied van Bureau Westland zijn daarnaast nog eens in 12
dorpskernen buurtpreventieteams met ongeveer 500 buurtpreventen en 61
telefooncirkels die 1.800 gezinnen bereiken actief. Allemaal initiatieven waarin
politie en inwoners intensief samenwerken om de veiligheid en leefbaarheid
verder te vergroten."
Burgernet
Naast Burgers in Blauw, buurtpreventieteams en telefooncirkels maakt Westland
en Midden - Delfland ook gebruik van Burgernet. Dit is een uniek
samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de
woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.
De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van
bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt
op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken
bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of email met het
verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Voor
meer informatie en aanmelding:
www.burgernet.nl . Informatie over
politievrijwilliger is te vinden op
www.kombijdepolitie.nl/vrijwilliger.

Zuid-Holland Haaglanden Hoek Van Holland

  • 25490eb790824350f7fc7ddc14203bf9