Tilburg - Proces-verbaal voor illegale handel van beschermde vogels

4 december 2013 16:00
Bron: Politie.nl

Bij een gerichte actie werden 91 inheemse beschermde vogels in beslag genomen. Twee Tilburgers (31 en 22) worden verdacht het vangen, het houden en handel in beschermde vogels. Daarnaast is er gesjoemeld met de zogenaamde pootringen.

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost
Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet beschermt in het wild levende dieren en
planten. Alle Europese wilde vogels worden door de wet als beschermde diersoort
aangewezen. Vogels die in het wild zijn geboren, moeten ook in het wild blijven.
Europese vogels mogen alleen gehouden worden als ze in gevangenschap zijn
geboren, gekweekt dus. Dit wordt gecontroleerd via een systeem van pootringen.
Hiermee kan een eigenaar aantonen dat de dieren legaal zijn gekweekt en niet
zijn gevangen.
Opvangadres
De drie adressen in Tilburg werden dinsdag 3 december 2013
bezocht door de politie en medewerkers van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming. Uit onderzoek was duidelijk geworden dat er gehandeld werd in
beschermde vogels. Het ging om o.a. sijzen, barmsijzen, putters, geelgors,
goudvink, staartmezen, pimpelmezen, koolmezen, vinken, merels, zanglijsters en
roodborstjes. Alle in beslag genomen vogels zijn bij een opvangadres
ondergebracht.
Volière
Bij een 22-jarige verdachte werden een groot aantal kooitjes en
een volière aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat 40 inheemse vogels geen
pootring droegen of valse (gemanipuleerde) pootring omhadden. Deze vogels werden
in beslag genomen. Ook werd gereedschappen om vals te ringen en een potje met
verschillende pootringen aangetroffen en in beslag genomen.
Vangklare vangkooien
In de tuin van een 31-jarige Tilburger stonden zeven vangklare
vangkooien opgesteld. In één daarvan zat een merel en in een andere een
koolmees. Verder stonden ook hier een groot aantal kooitjes en een volière. Na
onderzoek bleek dat er 47 vogels geen pootring omhadden of valse
(gemanipuleerde) ringen droegen. In een kooi lagen 3 dode (ongeringde)
pimpelmezen en op een kooi een dode (ongeringde) staartmees. Op een ander adres
werden nog eens vier beschermde inheemse vogels aangetroffen zonder pootring of
met valse (gemanipuleerde) ringen. Hiervoor was de 31-jarige Tilburger
verantwoordelijk.
Proces-verbaal
De twee verdachten werden gearresteerd. Ze zijn in het
politiebureau verhoord en kregen proces-verbaal wegens overtreding van de Flora-
en Faunawet.

Zuid-Holland Haaglanden Hoek Van Holland

  • cc622b3cff2e96cf196e0c53b97e5e69