Landsmeer - Voetjesactie Landsmeer

11 december 2013 15:47
Bron: Politie.nl

Op woensdagmorgen trokken groepjes scholieren van Basisschool Ds.J.L. De Wagemaker met ‘voetjes’ door Landsmeer. Voetjes zijn flyers met een preventieadvies over woninginbraak, die worden achtergelaten bij woning waar ramen of deuren onafgesloten zijn terwijl de bewoners niet thuis zijn. Met de actie wordt een bijdrage geleverd aan het initiatief 1 Dagniet.

Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers. Het
vormt een groot maatschappelijk probleem en de aanpak heeft topprioriteit bij de
politie. Dit probleem kan alleen aangepakt worden als inwoners, gemeenten,
politie, Openbaar Ministerie en andere partijen samenwerken. Alleen samen kunnen
we het net sluiten en zorgen voor een veiligere samenleving. 1Dagniet sluit aan
bij deze gezamenlijke aanpak. Het is goed dat er vandaag, door de diverse acties
en initiatieven in het land, aandacht is voor het maatschappelijk probleem
woninginbraken en de rol van zowel de overheid als de bewoners in het
terugdringen ervan.

In Landsmeer werd besloten dat je met preventie niet vroeg
genoeg kunt beginnen. Kinderen uit groep 4 en 5 gingen samen met politie,
leerkrachten, ouders en enkele leerlingen van het ROC het dorp in om woningen te
controleren. Op plaatsen waar het voor inbrekers eenvoudig werd gemaakt om in te
breken werd een goed gesprek aangegaan met de bewoners. Op plaatsen waar de
bewoners niet thuis waren werd een actievoetje achtergelaten.

Zuid-Holland Haaglanden Hoek Van Holland

  • a9e4883a8246defbb5709df14856d1a5