Zuidwolde (Dr) - Positieve reacties op voetjesactie

12 december 2013 11:45
Bron: Politie.nl

De politie heeft de indruk dat de ‘witte voetjesactie’ woensdagmiddag in Zuidwolde en de publiciteit rondom deze actie, veel bewoners bewust heeft gemaakt van wat iedere bewoner op het gebied van inbraakpreventie kan doen. De mensen die zijn bezocht reageerden erg positief op de actie.

Ongeveer 60 medewerkers van politie, gemeente, Actium, Welzijnswerk,
Jongerenwerk en het Drenthe College togen tussen 14.30 en 17.30 de wijk in.
Onder hen ook burgemeester Roger de Groot van De Wolden.

Bewoners werden gewezen op openstaande ramen en deuren, sleutels
in het slot, onafgesloten schuren, auto’s, fietsen, enz. In ruim 200 gevallen
zijn bewoners die niet thuis waren daar op geattendeerd door middel van de
papieren witte voetjes met de tekst ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper
kunnen zijn …’

Het doel om bewoners bewuster te maken van het risico op
woninginbraak lijkt zeker gehaald. Men reageerde positief op het bezoek aan huis
en gaf aan de adviezen ter harte te zullen nemen.

Zuid-Holland Haaglanden Hoek Van Holland

  • 0560bf77e9aa399d2af16536084423f2