IJsselmeer - Beroepsvissers bekeurd voor plaatsen netten in natuurgebied

6 maart 2014 11:27
Bron: Politie.nl

De politie heeft woensdag twee beroepsvissers verhoord over het plaatsen van netten in een natuurgebied in het IJsselmeer. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt vanwege het overtreden van de Natuurbeschermingswet.

Door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de Toezichtkring
Natuurhandhaving Fryslân werd afgelopen maandag geconstateerd dat de vissers de
netten hadden geplaatst in een Natura 2000 gebied. Het ging in totaal om 6
perkjes van staande netten met een totale lengte van 1200 meter. Het duo is
aangesproken en heeft de netten acuut verwijderd. De netten zijn in beslag
genomen.
Toezichtkring
Een toezichtkring natuurhandhaving is een door de politie
gecoördineerd samenwerkingsverband van mensen met al dan niet
opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en
natuurbeschermingsorganisaties die toezicht houden op de naleving van de groene
wetten. In dit geval ging het om een gecombineerde actie van de Fumo, de NVWA en
de politie.
Natura 2000 gebieden
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De
natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura
2000-gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die
nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Bron:
www.natura2000.nl .

Zuid-Holland Haaglanden Hoek Van Holland

  • 75fc89a1ba8260c9d611845054ffc7e9