Lelystad - Politie geeft training aan motorrijders op oefencircuit

3 april 2014 12:02
Bron: Politie.nl

De politie nodigt in samenwerking met het vakblad Verkeersknooppunt* op vrijdag 4 april 40 motorrijders uit voor een rijvaardigheidstraining op het politieoefencentrum in Lelystad. De politie wil hiermee het nut en de noodzaak van een goede voorbereiding voor het nieuwe motorseizoen nadrukkelijk bij motorrijders onder de aandacht brengen. Zichtbaarheid, rijvaardigheid en een goede technische staat van de motor staan daarbij hoog in het vaandel. Een goede voorbereiding, die gepaard kan gaan met een motortraining bij de diverse instanties en rijscholen, is een vereiste voor een veilig en lang motorseizoen. De pers is uitgenodigd om deze dag in Lelystad bij te wonen.

Landelijke eenheid
Om voor deze Motor in het Vizier-training in aanmerking te komen moesten op
www.politie.nl een vijftal vragen over
veilig rijden op de motorfiets foutloos worden beantwoord. Vele honderden mensen
vulden de prijsvraag in. Uiteindelijk komen 25 motorrijders via deze prijsvraag
in aanmerking voor een training door motorinstructeurs op het
politie-oefencircuit in Lelystad. Naast deze 25 motorrijders zijn ook 15 mensen
geselecteerd via het blad Verkeersknooppunt*. Er zijn zes instructeurs aanwezig,
twee van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging en vier van de
politie. Het idee om motortrainingen onder de aandacht te brengen van deze
doelgroep is ontstaan naar aanleiding van Oostenrijkse en Britse projecten.
Politiekorpsen uit deze landen zagen het aantal dodelijke ongevallen onder
motorrijders stijgen en organiseerden rijvaardigheidstrainingen voor deze
doelgroep. De politie vestigt met dit initiatief de aandacht op het nieuwe
motorseizoen, om zowel de motorrijder als de overige verkeersdeelnemers bewust
maken dat het motorrijdersseizoen er weer aankomt.

In deze eerste voorjaarsweken is de ‘winterstop’ ten einde en verschijnen er
weer meer motorrijders op de weg. Motorrijders zijn relatief kwetsbaar en lopen
daarom vaak letsel op wanneer zij betrokken zijn bij een verkeersongeval. Zien
en gezien worden is hierbij letterlijk van levensbelang. Motorrijders mogen dan
een stoer imago hebben, ze zijn wel kwestbare verkeersdeelnemers. Ze raken vaak
bij ongevallen betrokken. Als automobilisten hen niet zien zijn motorrijders van
externe omstandigheden afhankelijk hoe ze het er van afbrengen. Een goede
voorbereiding, voordat de motor van stal wordt gehaald na deze ‘winterstop’, is
een vereiste. Motorrijders die de eerste voorjaarsrit maken, doen er goed aan
hun motor eerst rijklaar te (laten) maken, een rijvaardigheidstraining te volgen
en goede, zichtbare en beschermende kleding aan te trekken.

 

*Verkeersknooppunt,  het vaktijdschrift voor verkeersprofessionals bestaat 40
jaar en is mede-organisator van deze rijvaardigheidstraining.
www.verkeersknooppunt.nl

Zuid-Holland Haaglanden Hoek Van Holland

  • 48716c44295612515b3ac492700151f3