Katwijk-Scheveningen - Geen match bij grootschalig DNA-onderzoek nabestaanden zeelieden

10 november 2015 14:29
Bron: Politie.nl

Het grootschalige DNA-onderzoek dat de politie hield onder nabestaanden van zeelieden in Katwijk en Scheveningen heeft niet geleid tot een match. Wel kon de politie enkele nabestaanden voor hen nieuwe documentatie overhandigen.

Op dinsdag 25 november 2014 en woensdag 14 januari 2015 werden in de
vissersplaatsen Katwijk en Scheveningen avonden georganiseerd waar nabestaanden
van zeelieden DNA konden afstaan. Rechercheurs van het Coldcase Team van de
politie-eenheid Den Haag liet hun DNA-profielen door het Nederlands Forensisch
Instituut vergelijken met DNA-profielen in de DNA-databank Vermiste Personen.
Het uitgebreide onderzoek heeft niet geleid tot een match met in de landelijke
database opgenomen ongeïdentificeerde overledenen, zogenoemde Nomen Nescio’s.
Nabestaanden die deelnamen aan het onderzoek zijn de afgelopen week per brief
van de uitslag op de hoogte gesteld.

Tijdens dit project werkte de politie ook samen met Rijkswaterstaat, de
Koninklijke Marine en het Nationaal Archief. Vanuit deze samenwerking konden wel
een aantal families van achterblijvers worden voorzien van documenten en
informatie die zij nog niet in hun bezit hadden.
Nomen Nescio
Sinds een wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 2010 wordt inmiddels
standaard DNA-materiaal afgenomen van aangetroffen stoffelijke overschotten van
wie de identiteit onbekend is. Dit zijn de zogenoemde Nomen Nescio's (naam
onbekend). Inmiddels is ook van vrijwel alle sinds 1920 aangespoelde Nomen
Nescio's DNA afgenomen en opgenomen in de DNA-databank voor Vermiste Personen.
Voor de afname van het materiaal moesten een aantal ongeïdentificeerde
stoffelijk overschotten opgegraven - geëxhumeerd - worden.
Vervolgonderzoek
Aan de databank worden nog steeds DNA-profielen toegevoegd van personen die
tot heden niet geïdentificeerd konden worden. De DNA-profielen van nabestaanden
van zeelieden blijven ook opgeslagen in de databank. Dit zou mogelijk in de
toekomst nog een match kunnen opleveren, hoewel de kans hierop als erg klein
wordt gezien. Ook staat de politie in Nederland in contact met andere landen die
zich bij Europol hebben aangesloten, om ook in hun databank de in Nederland
verzamelde DNA-profielen te vergelijken. Mocht er in de toekomst een match tot
stand komen, zal de politie de nabestaanden in een persoonlijk gesprek hiervan
op de hoogte stellen.

Zuid-Holland Brabant-Noord Katwijk

  • 9395ee9c2ad189fc1a0a735d1cb7da76