Leiden - Politiekids op OBS De Merenwijk

24 oktober 2018 10:21
Bron: Politie.nl

Vanaf november starten OBS De Merenwijk en politie Leiden Noord met het project Politiekids in de Slaaghwijk. Met het project wil de politie al op jonge leeftijd contact maken met de leerlingen van OBS De Merenwijk. Samen met de school worden de leerlingen bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. Het doel is om met de kinderen en hun ouders/verzorgers een goede band op te bouwen en hen het goede voorbeeld voor de wijk te laten zijn.

De leerlingen van de groepen 6 en 7 krijgen gedurende het schooljaar een aantal keer les van de politie. Tijdens deze lessen leren zij wat politiewerk inhoudt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de Slaaghwijk. Ook gaan de leerlingen helpen bij speciale politieacties. Tijdens deze acties gaan de kinderen in een herkenbaar politiekidstenue de straat op. Samen met agenten zoeken zij naar onveilige of overlastgevende situaties en gaan daar met bewoners over in gesprek. Naast een aantal vaste thema’s zoals verkeer, zwerfvuil en zakkenrollerij kunnen kinderen en ouders ook eigen onderwerpen inbrengen. Deze onderwerpen kunnen via e-mail ([email protected]) worden ingezonden. De politie maakt daar dan een leuke actie voor de politiekids van.
Training en beëdiging
Voordat de kinderen de straat op gaan moeten zij eerst een politietraining afleggen. Hiervoor zullen zij een fitheidsparcours lopen en een aantal praktische vaardigheden, zoals praten via een portofoon, uitvoeren. Daarna beloven de kinderen zich te houden aan de gedragscode voor Politiekids. Tot slot worden zij officieel beëdigd als Politiekid door Arthur van Baaren, districtschef politie Leiden-Bollenstreek, en Dennis van Kommer, teamchef politie Leiden Noord. De beëdiging vindt op 8 november 2018 vanaf 14.00 uur plaats in de Theaterzaal van het buurtcentrum ‘Op Eigen Wieken’. Ouders, broertjes, zusjes, familie en buurtbewoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Zuid-Holland Hollands Midden Leiden

  • 4c4979b3c8e9bff0c2788b94040dcf7b