Nederland - Politie erkent fouten in corruptiezaak

30 oktober 2015 17:00 Hollands Midden
 • 3862c419fe657275cd62b01911f4f833
 • Het lekken van politiegegevens door een inmiddels gearresteerde medewerker van de Landelijke Eenheid was mogelijk doordat ten onrechte autorisaties niet tijdig waren ingetrokken. Korpschef Bouman spreekt van een dreun voor alle politiemensen en een dure, maar uiterst leerzame les. Het korps neemt per direct maatregelen die moeten leiden tot een betrouwbare wijze van autoriseren.

  Landelijke woordvoering nationale politie
  De 28-jarige ex-collega die wordt verdacht van het verkopen van
  politiegegevens, was daartoe in de gelegenheid vanwege zijn voortijdige
  aanstelling op een vertrouwensfunctie, hoewel hij nog niet aan de
  screeningsvereisten voldeed. Hierdoor kwam hij in het bezit van autorisaties
  waarmee hij in een later stadium vermoedelijk op grote schaal politie-informatie
  over criminaliteit kon inzien.
  Missers
  ‘Deze persoon is ronduit een smet op ons blazoen’, reageert korpschef Gerard
  Bouman. ‘Integriteit is een absolute voorwaarde om politiewerk te kunnen en
  mogen verrichten. Daarom accepteren wij geen gedrag dat niet aan die hoge eis
  voldoet. Dat dit kon gebeuren door missers van politiemensen trek ik mij
  bijzonder aan.’
  Verbeteringen
  Binnen het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017 werkt het
  korps aan de realisatie van een landelijk autorisatiesysteem. Dat maakt
  automatische koppeling mogelijk tussen de toegekende autorisaties en de functie.
  Naar aanleiding van deze zaak voert de politie dit landelijke autorisatiesysteem
  met extra prioriteit in. Per direct is het toekennen van autorisaties boven een
  nader vast te stellen niveau alleen mogelijk als twee bevoegde functionarissen
  hiervoor toestemming hebben gegeven, het zogenoemde vierogenprincipe.
  Strikte naleving
  Het korps gaat toezien op strikte naleving van de regel dat medewerkers pas
  op een functie geplaatst worden als zij over de bijbehorende screening
  beschikken. Naar aanleiding van deze zaak laat de korpschef controleren of bij
  alle functies die een Veiligheidsonderzoek A vereisen deze verklaring ook
  daadwerkelijk aanwezig is.
  Langdurige screeningsperiode
  Bouman geeft aan dat er verklaringen zijn voor de gemaakte
  inschattingsfouten: ‘De hoge werkdruk door het voortdurende personeelstekort bij
  de recherche maakt het in combinatie met de langdurige screeningsprocedure
  verleidelijk om een collega alvast aan het werk te zetten, op grond van iemands
  positieve Betrouwbaarheids- en Geschiktheidsonderzoek. Deze zaak maakt op
  pijnlijke manier duidelijk waarom dit desondanks nooit had mogen gebeuren.’
  Dure les
  ‘Rotte appels komen in elke organisatie voor, de politie helaas niet
  uitgezonderd’, stelt Bouman. ‘De rotste appel sinds tijden hebben wij nu gepakt.
  Ik houd vertrouwen in ons zelfreinigend vermogen, maar deze zaak wrijft ons wel
  stevig onder de neus dat wij nog veel doortastender moeten ingrijpen en ons in
  de meest strikte zin aan de geldende screeningsvoorschriften dienen te houden.
  Dat is een dreun voor alle politiemensen en een dure, maar uiterst leerzame
  les.’
  Feiten
  Tijdens een rechercheonderzoek naar een autohandelaar bleek dat
  politiebestanden in onbevoegde handen terecht waren gekomen en dat het lekken
  van deze informatie te herleiden viel tot de verdachte. Daarop startte de
  Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek dat resulteerde in de aanhouding
  van de verdachte. Hoewel de omvang pas na afronding van het onderzoek door de
  Rijksrecherche vast te stellen valt, lijkt de hoeveelheid verkregen informatie
  groot te zijn.
  Overgeplaatst
  De verdachte startte in 2009 met een opleiding aan de Politieacademie.
  Daarvoor is een positief advies afgegeven op basis van het Betrouwbaarheids- en
  Geschiktheidsonderzoek (BGO). Bij zijn overplaatsing naar een vertrouwensfunctie
  bij de Dienst Nationale Recherche gaf de AIVD na een uitgebreider
  Veiligheidsonderzoek A geen Verklaring van Geen Bezwaar af. Daarop is de
  verdachte overgeplaatst naar de Dienst Infra. Voor die functie was geen
  Veiligheidsonderzoek A noodzakelijk. Verzuimd werd echter de autorisatie voor de
  vertrouwensfunctie in te trekken. Daardoor kon de verdachte van 29 augustus 2011
  tot en met 27 september 2015 informatie inzien waarvoor hij niet geautoriseerd
  was.

  Bron: Politie.nl