Oost-Nederland - Reactie op artikel in De Telegraaf over buitenfunctiestelling van een medewerker

3 november 2015 08:50
Bron: Politie.nl

De politie in de eenheid Oost-Nederland met haar ruim 8000 medewerkers hebben eerlijkheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan en we treden daadkrachtig op als die eigenschappen worden geschonden. We starten dan een onderzoek, dat in het uiterste geval kan leiden tot ontslag en vervolging. Daar zijn we heel transparant in en we informeren u daar over. Dit zijn overigens uitzonderlijke situaties.

De Telegraaf pakt vandaag fors uit met een verhaal dat een agent van de
eenheid Oost-Nederland op zogenaamd ‘grote schaal informatie heeft gelekt‘ en
dat de eenheid ‘een fors aantal‘ vergelijkbare incidenten kent. Dat verhaal is
wat ons betreft in ieder geval voorbarig. Daarom brengen we u graag de feiten,
hoewel we geen details kunnen brengen, omdat het onderzoek nog loopt.

-Ook voor politiemensen geldt dat zij onschuldig zijn tot het tegendeel is
bewezen. In het geval wat De Telegraaf beschrijft, wordt onderzocht of er
strafbaar is gehandeld.

-In deze zaak is op 18 augustus van dit jaar een politiemedewerker buiten
functie gesteld op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim.

-Het onderzoek dat nu gaande is moet aantonen aan wie er informatie is
verstrekt en op welke schaal dat is gebeurd,

maar we hebben in het dit geval over een op zichzelf staande zaak (er zijn
geen andere betrokkenen], waarbij de politiemedewerker in de privé-sfeer zou
hebben gelekt en niet richting criminelen.

Deze medewerker is ook direct de toegang tot de politiepanden en –systemen
ontzegd.

-Er loopt zowel een intern onderzoek als ook een strafrechtelijk onderzoek
tegen deze collega.

Zuid-Holland Hollands Midden Leiden

  • d9629d7c4545d11476779d0da2c8a4dd