Nederland - Politie-app uitgebreid met klachtenmodule

7 december 2016 08:00
Bron: Politie.nl

Wie een klacht heeft over een politiecontrole kan dat voortaan meteen melden via de politieapp. Die wordt uitgebreid met een klachtenmodule. De app biedt de politie beter zicht hoe vaak burgers zich etnisch geprofileerd voelen en of dit al dan niet terecht is.

Burgers die ontevreden zijn over een politiecontrole kunnen met ingang van woensdag 7 december een klacht indienen via de politieapp. Peter Slort, portefeuillehouder Diversiteit en De Kracht van het Verschil, ziet dit nieuwe middel op de eerste plaats als een vorm van extra dienstverlening: ?Tot nu toe is het indienen van een klacht over politieoptreden uitsluitend schriftelijk mogelijk of via een speciaal formulier op Politie.nl. We faciliteren dit nu tevens via de politieapp, die ook meteen een korte toelichting verschaft op politiecontroles en behandeling van klachten.?
Van belang voor politieorganisatie
Slort kan onmogelijk inschatten hoe vaak burgers deze klachtenmodule gaan gebruiken: ?Het kan tot een stormloop leiden, maar ook reuze meevallen. De nieuwe klachtmogelijkheid biedt niet alleen meer service, maar is ook van groot belang voor de politieorganisatie. Collega?s krijgen via onder meer de sociale media regelmatig beschuldigingen van etnisch profileren over zich heen. Deze app biedt ons beter inzicht hoe vaak burgers zich etnisch geprofileerd voelen en tevens - na de klachtafhandeling - hoe vaak de beschuldigingen al dan niet terecht zijn. Daarom besteden we alle aandacht aan goede registratie van zowel de klachten als de afdoening.?
Praktisch handelingskader
Dat deze klachtmodule, waarmee de politie tegemoetkomt aan een motie van Tweede Kamerlid Marcouch, gericht is op politiecontroles heeft volgens Slort uiteraard te maken met alle aandacht voor onheuse bejegening en etnisch profileren: ?Deze app draagt bij aan meer bewustzijn en daarmee aan het vergroten van ons vakmanschap. Zo krijgen collega?s binnen enkele weken de beschikking over het praktisch handelingskader Professioneel Controleren. Verder bouwen we een technische voorziening, zodat agenten bij het natrekken van een kenteken automatisch informatie krijgen over eerdere controles van dat voertuig. Wij verwachten dat dit systeem veel begrijpelijke irritatie bij burgers wegneemt. We gaan er komend voorjaar mee proefdraaien en als het goed werkt, voeren we deze faciliteit landelijk in.?
Control-Alt-Delete
De politie ondersteunde tevens de actiegroep Control-Alt-Delete (CAD) bij het ontwikkelen van een eigen app, waarmee burgers vermeend etnisch profileren kunnen melden. Slort: ?CAD richt zich vooral op individuen en groepen die niet snel geneigd zijn om met de politie in contact te treden. De actiegroep kan klagers begeleiden bij het indienen van een klacht tegen de politie. Deze CAD-app komt op maandag 12 december beschikbaar.?
Standaardvraag
Op de politieapp voert de ontevreden burger plaats, datum, tijd en persoonsgegevens in. De aard van de klacht kan hij of zij in een vrij tekstveld beschrijven. De klachtenmodule biedt één standaardvraag: was er volgens de klager sprake van etnisch profileren? De politieapp verzendt de klacht automatisch naar de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de betreffende politie-eenheid. VIK behandelt de klacht en neemt binnen vijf werkdagen contact op, zodat de burger de klacht kan toelichten en informatie krijgt over de vervolgprocedure.

Zuid-Holland Hollands Midden Leiden

  • e862fc0cdabffc3fbdbd1d973a75ba9b