Leidschendam - Politiekids in actie voor betere leefbaarheid en veiligheid

20 november 2018 13:31
Bron: Politie.nl

Een aantal politiekids zet zich de komende zes maanden samen met wijkagenten van het politieteam Leidschendam/ Voorburg in voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken Prinsenhof, Heuvelwijk en Raadhuiskwartier. Burgemeester Klaas Tigelaar beëdigt de kinderen woensdag 21 november op het gemeentehuis. Politiekids is een project waarbij kinderen van 8 tot en met 10 jaar worden betrokken bij het politiewerk. 

De Politiekids krijgen gedurende het schooljaar maandelijks op de woensdagmiddagen les van de politie en samenwerkingspartners. Tijdens deze thema lessen leren zij wat politiewerk inhoudt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en op school. Ook gaan de leerlingen helpen bij speciale politieacties. Tijdens deze acties gaan de kinderen in een herkenbaar politiekidstenue de straat op.  

Het doel van dit project is het creëeren van maatschappelijke bewustwording bij de kinderen, aan de hand van actuele thema's. Het is dus niet onze bedoeling dat de toekomstige politiekids na het project de politieagent in de wijk/school gaan uithangen.   

De kinderen hebben zich kunnen opgeven via hun basisscholen. De wijkagenten hebben presentaties in de klassen gehouden om de kinderen een beeld te geven van het project en enthousiast te maken
Training en beëdiging
Het politiekids-project start met een feestelijk officiele beëdiging als Politiekid, door burgemeester Klaas Tigelaar. De kinderen beloven zich daarna te houden aan de gedragscode voor politiekids. De beëdiging is op 21 november 2018 vanaf 14:00 uur tot 15:30 uur op het gemeentehuis aan de Raadhuisplein1 te Leidschendam. Hierbij zijn de ouders, familie van de kinderen en samen werking partners van harte welkom.

Zuid-Holland Haaglanden Leidschendam

  • 48407c25ffa3597e2125f96c4292814b