Nederland - Politie hecht aan contact met de wijk

30 augustus 2018 13:41
Bron: Politie.nl

Goed contact tussen politie en inwoners is een cruciaal onderdeel van de veiligheid in de wijken. Van oudsher kunnen inwoners binnenlopen bij een politiebureau. Door het sluiten van bureaus kan deze manier van contact veranderen, maar de politie is en blijft aanwezig in de wijken om samen te werken aan veiligheid.

Op veel plekken zijn politiebureaus gesloten of verhuisd. Dit komt doordat de politie sinds een aantal jaren met grotere basisteams werkt. Zo kan ze meldingen, aangiften en signalen effectiever oppakken. De grotere politieteams werken vanuit centrale bureaus waardoor een aantal bureaus overbodig is. Het sluiten van die bureaus brengt de kosten van de huisvesting omlaag. De politie opent wel kleinere politieposten in dorpen en wijken waar inwoners terecht kunnen. Ze bepaalt de locaties van politiebureaus en de kleinere politieposten in overleg met burgemeesters.
Bereikbaar, aanwezig en zichtbaar
‘Als politie willen wij in contact zijn met de burger, de wijk en lokale gemeenschappen’, benadrukt Liesbeth Huyzer van de korpsleiding. ‘We beseffen dat politiebureaus ons zichtbaar maken in de wijk. Het vertrouwde bureau dichtbij verdwijnt in een aantal wijken en dat doet pijn. Toch zijn we op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar. Deze andere manier van contact zal soms wennen zijn, maar wij blijven samen met de bewoners werken aan veiligheid in de wijken’, aldus Huyzer. Agenten hebben contact met bewoners door initiatieven als mobiele wijktafels en spreekuren in bibliotheken en gemeentehuizen. Daarnaast staan veel teams en wijkagenten via sociale media in verbinding met bewoners. Ook hebben agenten middelen om hun werk vanuit een politieauto of een andere plek te doen. Zij wachten dus niet op het politiebureau op meldingen.
Afspraak
Bewoners die graag in gesprek willen met de politie, kunnen via 0900-8844 een afspraak maken. Dit kan op het politiebureau, op een spreekuurlocatie of in specifieke gevallen (zoals woninginbraken) ook bij de mensen thuis. De mogelijkheden om aangifte te doen, zijn de afgelopen jaren uitgebreid met de telefonische aangifte, op afspraak (0900-8844), via internet op Politie.nl en via aangifteloketten.

Meer informatie over het doen van aangifte 
Weten wie je wijkagent is? Kijk dan hier.

 

Zuid-Holland Pijnacker

Inbraak
  • 2755585d78767894e74fc790fd86a6a3