Rotterdam - Grootschalige havenbeschermingsoefening in Rotterdam

4 april 2019 19:32
Bron: Politie.nl

De Rotterdamse haven vormt vanaf 8 april aanstaande drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Dienst Speciale Interventies (DSI), het Havenbedrijf Rotterdam, Politie eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen, zodat bij een groot (openbare orde) incident of eventuele acute (terrorisme)dreiging er snel en adequaat kan worden opgetreden.

In verschillende uitdagende scenario’s krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging. Terwijl de Dienst Speciale Interventies (DSI) een door terroristen gekaapt schip moeten bevrijden, krijgen marineduikers, piloten (helikopter hercules) en militairen van de maritieme explosievenopruimingsdienst zo hun eigen uitdagingen voor de kiezen.

Havenbescherming
Het uiteindelijke doel is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te oefenen op het gebied van havenbescherming. Port Defender Rotterdam wordt voor de vierde keer gehouden en is dit jaar uitgebreid met meer verschillende scenario’s. Door deze met elkaar te integreren, ontstaan er zo realistisch mogelijke oefening en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te beoefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit.

Geluidshinder
Tijdens Port Defender Rotterdam wordt er tussen 8 en 11 april in de omgeving van de Wilhelminakade, Rijnhaven, Waalhaven en Katendrecht gebruik gemaakt van een helikopter, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, toch valt geluidshinder niet uit te sluiten. Wanneer u overlast ervaart, kunt u uw melding over vliegbewegingen indienen via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.