Veel mis bij bedrijfsverzamelpand Sluisjesdijk in Rotterdam

Foto: politie.nl

12 juli 2019 14:31
Bron: Politie.nl

De aanpak van ondermijnende criminaliteit in het havengebied vraagt om gezamenlijke inspanning van de overheid, burgers en ondernemers. De controle van een bedrijfsverzamelpand dinsdag aan de Sluisjesdijk in de Waalhaven is een onderdeel van die aanpak. Voor die controle sloegen medewerkers van ruim tien verschillende publieke en private partijen hun handen ineen.

Ondermijning treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. Gezamenlijk kan de veelal onzichtbare ondermijning zichtbaar worden gemaakt en aangepakt. De Zeehavenpolitie nam het initiatief voor de controle gericht op ondermijning. Het OM, Belastingdienst, Douane, RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum), gemeente Rotterdam, NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het Havenbedrijf, DCMR Milieudienst Rijnmond en Stedin sloten aan.

Direct bij aanvang van de controle werd duidelijk dat op het terrein aan de Sluisjesdijk niet alleen handelsactiviteiten plaatsvinden: boven een bedrijf in elektrische steps bleken negen slaapplaatsen te zijn ingericht. Dat is niet alleen in strijd is met de geldende vergunningsvoorschriften, maar leverde in combinatie met wat er op de werkvloer ónder die slaapplaatsen gebeurde, een levensgevaarlijke situatie op. Op de werkvloer bleek namelijk dat batterijen en ander chemisch afval op een verkeerde manier werden opgeslagen en dat blusmiddelen niet waren onderhouden. Daarbij werd ook nog gerookt op de werkvloer.

De aanwezige partners, die tijdens de controle van het grote pand elkaars oren en ogen waren, konden direct een gezamenlijk plan uitvoeren. ISZW legde de werkzaamheden in het bedrijf na de constatering direct stil. DCMR en een milieuspecialist van de Zeehavenpolitie gaan aan de slag met de overtredingen. De NVWA schreef een bekeuring uit voor het roken.

Ook in de andere panden was nogal wat mis op het gebied van (brand)veiligheid. Meerdere haspels- en brandblussers waren niet gekeurd. Er was geen certificaat voor de sproei-installatie, verschillende vluchtroutes waren geblokkeerd en nooddeuren zaten op slot. De NVWA constateerde dat op nog twee plaatsen werd gerookt. De betreffende bedrijven krijgen hiervoor een boete. De gemeente schreef een proces-verbaal uit omdat er op een van de werkplekken sterke drank aanwezig was en inde daarnaast 1300 euro aan openstaande bekeuringen. Het UWV trok van een werknemer de uitkering in.

 

Ondermijning

Een deel van de geconstateerde overtredingen kon direct worden beboet. Andere zaken vragen om verder onderzoek. Sowieso volgt een nacontrole van het pand aan de Sluisjesdijk. Ondermijning drukt eerlijke economie weg en bedreigt de maatschappelijke integriteit. Om inzicht in de problematiek in het havengebied te krijgen, zullen onder andere meer integrale controle’s worden gehouden.

Lees hier meer over ondermijning en de aanpak daarvan.