Den Haag - Korpschef maakt plaats voor nieuwe roerganger

1 oktober 2015 12:20
Bron: Politie.nl

Korpschef Gerard Bouman (63) vertrekt op 1 februari 2016 bij de politie. Dat heeft hij deze week laten weten aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Bouman is sinds 2013 korpschef. Daarvoor werkte hij bijna twee jaar als kwartiermaker aan de opbouw van het nieuwe politiekorps.

Zijn vertrek valt samen met het moment dat de basis van het nationale
politiekorps is gelegd. Politiemedewerkers weten begin 2016 wat hun plek in de
nieuwe organisatie is. De planning van de reorganisatie is aangepast en de
operationele aansturing is neergelegd bij de politiechefs van de eenheden. Het
korps gaat daarmee een nieuwe fase in. 
Nieuw elan
Korpschef Bouman: ‘Bij elke fase van zo’n omvangrijk proces moet je de juiste
persoon aan het roer zetten. Voor mij waren die eerste jaren van verbouwen en
opbouwen een uitgelezen klus. Het was zeker niet altijd makkelijk, maar ik heb
er mijn hart en mijn ziel ingestoken. Volledig overtuigd van de meerwaarde van
één nationaal korps voor de Nederlandse samenleving. Nu wij een nieuwe fase
ingaan, is het tijd voor een nieuwe roerganger met nieuwe energie en nieuw elan.
Dat verdient de politie. Dat verdient de samenleving die wij dienen.’

 

 

 
Nederlands grootste werkgever
Bouman geeft sinds 2013 als korpschef leiding aan het proces waarin 26
korpsen en een ondersteunende organisatie samengingen in één korps, Nederlands
grootste werkgever. Er is één personeelssysteem gekomen en één set
arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen voor iedereen. Landelijke ICT-systemen
zijn gekoppeld, zodat collega’s in het hele land over dezelfde informatie
beschikken. Er is landelijk zicht gekomen op zaken als ziekteverzuim en PTSS en
voor deze dossiers is nieuw beleid ontwikkeld.
PTSS
Bouman: ‘Het zal mij met name moeilijk vallen om de zorg voor het welzijn van
politiemensen los te laten. Ziekteverzuim, re-integratiemogelijkheden,
rechtszaken rond geweld door én tegen politieambtenaren en vooral het
PTSS-dossier; ik had het graag nog verder gebracht. Mensen die een stap naar
voren zetten waar anderen weglopen, die dag en nacht klaarstaan voor anderen,
verdienen goede zorg. En niet pas als zij ziek zijn. Wij moeten tijdig leren
signaleren, blijven werken aan de mentale weerbaarheid en eventuele zorg
professioneel en dichtbij organiseren. Ik ben eigenlijk nog niet klaar met dat
dossier, maar ik vertrouw erop dat mijn opvolger verdergaat op de ingeslagen
weg.’
Begonnen als hoofdagent
 Gerard Bouman begon in mei 2011 als de kwartiermaker van het nieuwe korps.
Hij was geen vreemde binnen de politieorganisatie. Tussen 1970 en 1978 deed hij
dienst als (hoofd)agent bij de gemeentepolitie Rotterdam. Na jaren te hebben
gewerkt als (hoofd)officier van justitie, werd hij in 2003 korpschef van de
toenmalige regio Haaglanden. Tussen 2007 en 2010 was Bouman hoofd AIVD en in
2011 werd hij aangewezen als kwartiermaker nationale politie. In 2013 vond zijn
installatie als korpschef plaats.

Zuid-Holland Rotterdam

  • cda68941dd0687c58e2a2d682002846e