Rotterdam - Gemeente en politie sluiten convenant

27 november 2015 11:08
Bron: Politie.nl

De samenwerking tussen politie en het Depot Gevonden Voorwerpen & Fietspunt wordt voortgezet. Uit de evaluatie is gebleken dat dit op diverse fronten een enorme boost heeft gegeven in de dienstverlening en de teruggave van gevonden voorwerpen aan burgers. De samenwerking is nu vastgelegd in een convenant. Deze werd vrijdagochtend ondertekend door plaatsvervangend poltiechef Martine Vis en Gerben Wigmans, directeur Schone Stad.

Door het ter beschikking stellen van een fulltime medewerker van de politie
kon een koppeling met de politieregisters worden gerealiseerd. Hierdoor worden
NAW gegevens achterhaald van rechtmatige eigenaars, wordt onderzocht of het
voorwerp (of fiets of scooter) afkomstig is uit diefstal en of dit te relateren
is aan een opsporingsonderzoek.
Resultaten
Vóór de samenwerking werd gemiddeld 8% van de gevonden voorwerpen
teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren (vergelijkbaar met bijvoorbeeld Den
Haag, Amsterdam en Utrecht). Sinds de start is dit percentage alleen maar
gestegen.

Gerben Wigmans directeur schone stad en plaatsvervangend poltiechef Martine
Vis tekenen convenant.
Depot Gevonden Voorwerpen en politie
Rotterdammers leveren gevonden voorwerpen in bij de Stadswinkels. Vandaar
gaan de spullen naar het Depot Gevonden Voorwerpen waar ze geregistreerd worden.
De politie kijkt in het politieregister of het voorwerp (of fiets of scooter)
afkomstig is uit diefstal en of dit te relateren is aan een opsporingsonderzoek.
Zo niet, dan kijkt de politie of er NAW gegevens van rechtmatige eigenaren te
vinden zijn zodat de gemeente hen kan benaderen.
Wat cijfers
Ruim 6000 gevonden voorwerpen zijn geregistreerd. Van 3541 (60%) bleek unieke
informatie beschikbaar waardoor de rechtmatige eigenaar kan worden gevonden;
1578 (45%) is direct teruggegeven. Van de 9011 fietsen zijn 6424 met framenummer
geregistreerd. Daarvan zijn er ca. 150 gestolen. Brommers en scooters, ongeveer
50, zijn 100% geregistreerd als gestolen. Alle gevonden voorwerpen en fietsen
worden gepubliceerd in de landelijke database
www.gevondenenverlorenvoorwerpen.nl.

Zuid-Holland Rotterdam

  • 6547c2f0f7c3ce4101f5aaa9869c2f4f