De Waarden - De Waarden Milieucontroles

31 mei 2015 22:09
Bron: Politie.nl

Zaterdag hebben 18 opsporingsambtenaren van verschillende instanties, samen een visserijcontrole gehouden in het werkgebied van basisteam De Waarden. Naast politiemensen namen daaraan deel Bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) van Wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, Waterschap Rivierenland en Hengelsportfederatie Midden Nederland.

Tijdens de controle werd gesurveilleerd met voertuigen op het
land en boten op de rivieren Waal, Linge en Lek. In totaal zijn 134 vissers
gecontroleerd; 11 vissers zijn bekeurd voor het niet kunnen tonen van hun
visvergunning. Een (1) visser is bekeurd voor het vissen met levend aas.

Een visser kreeg proces-verbaal voor het vissen met fuiken op
paling. De paling is daarop teruggezet en de fuiken zijn in beslag genomen; hij
viel hiermee in herhaling omdat de man eerder daarvoor ook is bekeurd. Een (1)

binnenvaartschipper is bekeurd voor het niet invullen van het vaartijdenboek.

Zuid-Holland 'S-Gravendeel

  • 96722bf9a95f6052b4085c0d7b9fe8b2