Tiel - Integrale veiligheidscontrole horeca

20 juni 2015 12:51
Bron: Politie.nl

Op vrijdag 19 juni 2015 hebben de gemeente Tiel en politie team De Waarden een integrale horecacontrole georganiseerd. Doel van de controle is het verbeteren van de veiligheid in de horeca. In totaal zijn vijftien eetgelegenheden, vijftien cafés en twee recreatie-inrichtingen gecontroleerd op de naleving van wetten en regels.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit controleerde
uitsluitend op de naleving van het rookverbod. Daarbij zijn twee boeterapporten
uitgeschreven. Twee ondernemers kregen een officiële waarschuwing.

 

De brandweer is van mening dat het (brand)veiligheidsbewustzijn
in veel gevallen helaas nog tekort schiet, ondanks dat hier al vele jaren op
gecontroleerd wordt. Ook dit jaar zijn namelijk bij diverse horecabedrijven
tekortkomingen geconstateerd, zoals ongekeurde blusmiddelen en defecte
vluchtwegaanduidingen. Dit zijn geen zaken waar direct op gehandhaafd moet
worden. In twee gevallen was de brandwerende scheiding niet in orde en hier
volgt een hercontrole op.

 

Avri Toezicht en Handhaving stelde vast dat bij drie
horecabedrijven geen leidinggevende aanwezig was. De ondernemers krijgen van de
burgemeester een formele waarschuwing. Bij een zestal ondernemingen kon geen
vergunning worden getoond en er zijn twee terrassen geconstateerd waar geen
vergunning voor verleend was. In een alcoholvrij horecabedrijf was toch
sterk-alcoholhoudende drank aanwezig. Daarvoor krijgt de ondernemer een
waarschuwing.

 

De Arbeidsinspectie heeft in een geval een waarschuwing gegeven
voor overtreding van de Arbeidstijdenwet. Verder namen ook de
vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, de Kansspelautoriteit en een
toezichthouder Bouwregelgeving aan de controle deel. Zij hebben ter plaatse geen
actie hoeven ondernemen.

 

 

(bron: gemeente Tiel)