Den Haag - Notoire relschoppers steeds vaker geweerd uit stadions

24 september 2015 15:50
Bron: Politie.nl

Het afgelopen voetbalseizoen werden 962 stadionverboden opgelegd. Daarvan kregen ruim 400 supporters te horen dat ze zelfs twee seizoenen lang niet welkom zijn bij een wedstrijd in het betaalde voetbal. Dat blijkt uit het jaaroverzicht seizoen 2014-2015 van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) van de Nationale Politie. De stijging van het aantal stadionverboden past in de persoonsgerichte aanpak van de politie, het Openbaar Ministerie, de KNVB en betaald voetbalorganisaties op weg naar een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.

Inzet politie
In het voetbalseizoen 2014–2015 werden 825 wedstrijden
geregistreerd. Voor de begeleiding van deze wedstrijden heeft de politie
uiteindelijk 301.840 manuren ingezet. Ondanks de toename van het aantal
wedstrijden (819 t.o.v. 825) is er bij de inzet een minimale stijging te zien
van het aantal uur per wedstrijd. Van de totale politie-inzet ging 49% naar de
Eredivisie. De politie-inzet bij de Eredivisie is ten opzichte van vorig jaar
met 4% gedaald. Bij de Eerste Divisie zien we een stijging van 16% die te
verklaren is door de registratie van opsporingsonderzoeken die in vorige
jaaroverzichten niet zijn meegenomen. Ook de vier clubs uit Limburg die samen in
de Eerste Divisie uitkwamen, zorgden voor een verhoogde inzet.

De hoogte van de politie-inzet bij het Nederlands betaald
voetbal is afhankelijk van het risiconiveau van de wedstrijd. De verschillende
clubs zijn daarbij niet te vergelijken omdat niet alle stadions gelijk zijn, de
bezoekersaantallen en de lokale verkeerssituatie sterk verschillen en de stand
op de ranglijst ook bepalend is voor de sfeer. Uiteindelijk besluit de lokale
gezagsdriehoek over de te nemen maatregelen.

 
Persoonsgerichte aanpak
Met de ambitie om te komen tot een meer toegankelijk, gastvrij
en veilig voetbal is de persoonsgerichte aanpak een speerpunt. Nu treffen de
maatregelen nog alle voetballiefhebbers, terwijl slechts een fractie van de
bezoekers het voetbal gebruikt om zich te misdragen. Door relschoppers gericht
te straffen en uit het stadion te weren, wordt het stadion weer een plek waar
het hele gezin op eigen gelegenheid naartoe kan. De samenwerking tussen politie,
het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), de gemeenten, betaald
voetbalorganisaties (BVO’s), KNVB en Openbaar Ministerie (OM) is hierbij
cruciaal.

Zo heeft de politie Oost-Nederland vorig seizoen een aantal
stappen gezet om, in samenwerking met partners, te komen tot het inzichtelijk
maken van de notoire en meest overlastgevende geweldplegers en openbare orde
verstoorders bij de BVO’s in de eenheid. Van de doelgroepen zijn dossiers
opgebouwd. Met meerdere methodieken, die momenteel toegepast worden bij een paar
clubs in Oost-Nederland, worden de overlastgevers aangepakt. Dit heeft
geresulteerd in een tiental stadion- en gebiedsverboden. De aanpak heeft tevens
inzicht gegeven in de criminele netwerken van een aantal mensen uit de
doelgroep.

Andere positieve ontwikkelingen zien we in het opleggen van
stadionverboden. Vorig jaar legde de KNVB 890 verboden op. Een stijging van 50%
ten opzichte van het vorig seizoen. Dit aantal valt zo hoog uit door een aantal
grote incidenten waarbij optimaal is samen gewerkt tussen gemeenten, Openbaar
Ministerie, politie en BVO. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt opsporing. Het
aantal stadionverboden met een termijn van twee jaar of langer steeg overigens
tot 417. De rechter legde nog eens 72 strafrechtelijke stadionverboden op.
Afdoening
Naast de stadionverboden, zijn door het Openbaar Ministerie en
de rechter ook meer straffen uitgedeeld. In totaal werden 808 verdachten
geregistreerd als verdachte van het plegen van een voetbal gerelateerd feit. Dit
zijn er meer dan in het vorige seizoen en sluit aan bij de persoonsgerichte
aanpak waarbij notoire relschoppers aangepakt moeten worden. Bijna de helft van
de verdachten is verdacht van het strafbare feit openlijke geweldpleging (49%).
Dit wordt gevolgd voor feiten uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met
15%. Daarnaast is ook een deel verdacht van belediging van een ambtenaar of het
openbaar gezag (9%). De rechter nam 213 eindbeslissingen. Hiervan zijn 175
verdachten veroordeeld voor voetbalgerelateerde strafbare feiten.
Link
Het jaarverslag geeft met een aantal kengetallen een objectief
inzicht in wat de organisaties gezamenlijk doen in relatie tot
voetbalveiligheid. Niet alle inspanningen van de politie en haar partners zijn
echter uit te drukken in een cijfermatig overzicht; in de dagelijkse praktijk
zijn vele dreigingen, spanningen en conflicten de kop in gedrukt, dankzij
proactief politiewerk. Alle conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in het
totale jaarverslag:
http://www.civ-voetbal.com/jaarverslagen
Vragen? Neem dan contact op met woordvoering politie Eenheid
Rotterdam via 088-9640070.