Leeuwarden - Politie in actie tegen mobiel banditisme

2 oktober 2015 13:42
Bron: Politie.nl

De politie heeft donderdag in en rondom Leeuwarden een grootschalige actie gehouden tegen mobiel banditisme. Aan de actie deden tientallen agenten mee. Ook de Koninklijke Marechaussee nam deel aan deze grote controle. De komende periode volgen meer van dergelijke acties in Fryslân.

Op diverse wegen in en rondom Leeuwarden werd het verkeer gecontroleerd.
Daarbij werd gebruik gemaakt van
ANPR. Bij een hit werd het
bewuste voertuig door een motoragent naar één van de vijf controleplaatsen
gebracht. Naast de ANPR
selecteerden motoragenten ook voertuigen op basis van 'ervaring' en
'onderbuikgevoel'. In totaal werden tientallen voertuigen en de inzittenden
daarvan aan een controle onderworpen. Dit resulteerde in één aanhouding omdat
een automobilist een valse naam op gaf. Na onderzoek werd duidelijk dat hij geen
rijbewijs had. Diverse bestuurders bleken boetes te hebben openstaan. Bij één
van hen ging het om een bedrag van 14000 euro. Deze boete kon niet direct worden
betaald en daarom werd de auto in beslag genomen. Dit gebeurde ook bij drie
andere automobilisten. Naast dit alles leverde de controle ook interessante
informatie op die de politie eventueel in de toekomst kan gebruiken in
onderzoeken.
Mobiel banditisme
De term
mobiel
banditisme wordt gebruikt voor (inter)nationaal rondtrekkende criminele
groepen, die zich schuldig maken aan misdrijven als winkel- en ladingdiefstal,
inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij,
autodiefstal en diefstal uit auto's. Het
aanpakken
van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De
internationale samenwerking op het gebied van verkeerscontroles is een volgende
bouwsteen in de strijd tegen mobiele inbrekersbendes en dievengildes. De mobiele
daders zijn in bendevorm georganiseerd en plegen veel inbraken of diefstallen in
korte tijd, waarna ze weer over de landsgrens naar het buitenland verdwijnen.
Juist door intensieve samenwerking en het delen van informatie wil de politie
deze bendes een halt toeroepen.