Utrecht/Amsterdam - Doorzoeking en aanhoudingen in onderzoek witwassen via bitcoins

16 oktober 2015 13:35
Bron: Politie.nl

In een lopend witwasonderzoek met bitcoins in de eenheid Midden-Nederland hield de politie woensdag 13 oktober drie verdachten aan. Een vierde verdachte meldde zich vrijdag 16 oktober op het politiebureau. Onder andere harddrugs en geld werden in beslag genomen.

Onderzoek
Ruim een half jaar geleden startte het onderzoek naar aanleiding
van binnengekomen informatie over verdachte financiële transacties. Er bleek dat
er contant geld geleverd werd voor bitcoins waarbij gezorgd kon worden voor
anonimiteit van de verkopers van de bitcoins. Op deze manier werd de
mogelijkheid geboden om uit criminele bron afkomstig geld wit te wassen, wat een
ondermijnende invloed heeft op het gewone betalingsverkeer en gebeurt op het
snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Het is al langer bekend dat bitcoins ook
worden gebruikt als betaalmiddel in het criminele circuit. Zo wordt het digitale
ruilmiddel gebruikt voor de aankoop van verboden goederen, zoals drugs, wapens
en identiteitsbewijzen, op ondergrondse verkoopsites. Het vermoeden is, dat er
op deze wijze voor miljoenen euro’s aan geld is witgewassen. De betreffende
rekeningen zijn zo veel als mogelijk bevroren.
Aanhoudingen
Het onderzoek leidde naar vier verdachten. Drie daarvan konden
woensdag 13 oktober worden aangehouden in respectievelijk Amsterdam en Utrecht.
Het gaat om een 47-jarige man uit Utrecht en twee mannen van 22 en 23 jaar uit
Amsterdam. Een 26-jarige vrouw uit Utrecht meldde zich vrijdag 16 oktober op het
politiebureau. De twee Amsterdammers worden vandaag, vrijdag 16 oktober,
voorgeleid bij de rechter-commissaris. De twee andere verdachten zijn na verhoor
in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten.
Doorzoekingen
De doorzoekingen vonden plaats in woningen in Amsterdam en
Utrecht. Er werd ruim twee kilo harddrugs en zo’n 800 harddrugspillen in beslag
genomen, die bedoeld waren voor de verkoop. Ruim €10.000 aan contant geld en een
Mercedes ter waarde van €20.000 werden meegenomen.

Bitcoins
Bitcoins is een elektronisch ruilmiddel dat via een online
netwerk wordt verhandeld. Omdat er geen centrale administratie is, kan de
overheid de waarde van bitcoins niet beïnvloeden. Het idee dat de eigendom en
handel in bitcoins anoniem is, is echter een misvatting. Transacties met
bitcoins en informatie over de betrokken accounts zijn te traceren. Wanneer
bitcoins worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals in dit onderzoek
naar witwassen, is dit op te sporen en aan te pakken.
Misdaad loont niet
Het overgrote deel van alle criminaliteit wordt gepleegd met het oog op snel
financieel gewin. Door crimineel vermogen af te pakken, maken de betrokken
overheidsinstanties (politie en Openbaar Ministerie) duidelijk dat misdaad niet
loont. Criminelen verliezen niet alleen het misdaadgeld, maar daarmee ook hun
status in het criminele milieu.

Om zoveel mogelijk crimineel vermogen af te kunnen pakken, wordt steeds vaker
vroegtijdig beslag gelegd op geld, vastgoed en luxe goederen van criminelen. Dit
conservatoir beslag vindt plaats om te voorkomen dat verdachten hun vermogen
buiten het bereik van justitie brengen. Het criminele vermogen wordt door de
beslaglegging gefixeerd, waardoor de verdachte dat bezit niet meer kan verkopen
of laten verdampen. Volgt veroordeling tot een geldboete, of legt de rechter een
ontnemingsmaatregel op, dan kan dat geheel of gedeeltelijk uit het beslag worden
verzilverd. Het vermogen wordt eerst en vooral afgepakt om slachtoffers van
misdrijven financieel te kunnen compenseren.