Nederland - Landelijke advocatenpool politie van start

26 oktober 2015 17:00
Bron: Politie.nl

De advocatenpool die politiemensen gaat bijstaan in strafzaken, is maandag 26 oktober officieel van start gegaan.Politiemensen die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun functie, kunnen 24/7 op deze advocaten terugvallen.

De advocaten worden verder getraind in de finesses van het politievak. Zo
wonen zij een integrale beroepsvaardigheidstraining en een AMOK-training bij. In
deze laatste training oefenen politiemensen het benaderen van een gewapende
verdachte, met als doel de situatie zo snel mogelijk te neutraliseren en
slachtoffers te voorkomen. Door de advocaten aan de trainingen deel te laten
nemen, ervaren zij aan den lijve wat het is om in een split second een zware
beslissing te moeten nemen. Deze ervaringen kunnen zij benutten voor de
verdediging van politiemedewerkers in strafzaken.
Juridische bijstand na geweldgebruik
Het maakt het niet uit of de politieman/-vrouw in kwestie wordt aangemerkt
als verdachte of getuige. Voor beide gevallen geldt de juridische bijstand.
Bijstand door een advocaat volgt niet alleen bij vuurwapengeweld, maar bij alle
vormen van geweld die leiden tot een onderzoek door de Rijksrecherche. De
korpsleiding heeft het initiatief voor de advocatenpool genomen om haar
collega’s op een voor hen persoonlijk zwaar moment optimaal te kunnen
ondersteunen. De advocaten zijn uitgekozen omdat met hen al eerder goede
ervaringen zijn opgedaan. De kosten van de juridische bijstand na het toepassen
van geweld komen voor rekening van het korps. Politiemedewerkers zijn niet
verplicht om een advocaat te kiezen uit de pool. Het zelf mogen kiezen van een
advocaat is een fundamenteel recht.