Nederland - Landelijke advocatenpool politie van start

26 oktober 2015 17:00 Zuid-Holland Zuid
 • a8a45ceb00ab1fc57f61d101269c8040
 • De advocatenpool die politiemensen gaat bijstaan in strafzaken, is maandag 26 oktober officieel van start gegaan.Politiemensen die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun functie, kunnen 24/7 op deze advocaten terugvallen.

  De advocaten worden verder getraind in de finesses van het politievak. Zo
  wonen zij een integrale beroepsvaardigheidstraining en een AMOK-training bij. In
  deze laatste training oefenen politiemensen het benaderen van een gewapende
  verdachte, met als doel de situatie zo snel mogelijk te neutraliseren en
  slachtoffers te voorkomen. Door de advocaten aan de trainingen deel te laten
  nemen, ervaren zij aan den lijve wat het is om in een split second een zware
  beslissing te moeten nemen. Deze ervaringen kunnen zij benutten voor de
  verdediging van politiemedewerkers in strafzaken.
  Juridische bijstand na geweldgebruik
  Het maakt het niet uit of de politieman/-vrouw in kwestie wordt aangemerkt
  als verdachte of getuige. Voor beide gevallen geldt de juridische bijstand.
  Bijstand door een advocaat volgt niet alleen bij vuurwapengeweld, maar bij alle
  vormen van geweld die leiden tot een onderzoek door de Rijksrecherche. De
  korpsleiding heeft het initiatief voor de advocatenpool genomen om haar
  collega’s op een voor hen persoonlijk zwaar moment optimaal te kunnen
  ondersteunen. De advocaten zijn uitgekozen omdat met hen al eerder goede
  ervaringen zijn opgedaan. De kosten van de juridische bijstand na het toepassen
  van geweld komen voor rekening van het korps. Politiemedewerkers zijn niet
  verplicht om een advocaat te kiezen uit de pool. Het zelf mogen kiezen van een
  advocaat is een fundamenteel recht.

  Bron: Politie.nl