Tilburg - Twee arrestaties na geweldplegingen

21 augustus 2016 11:58
Bron: Politie.nl

De politie arresteerde twee personen tijdens een gewelddadige ruzie. De mannelijke verdachte (31) pleegde vernielingen aan een woning. De vrouwelijke verdachte (30) mishandelde een motoragent.

Op zondag 21 augustus 2016 drongen rond 00.45 uur twee mannen de woning binnen van een 43-jarige Tilburg. Dat gebeurde in de wijk Heyhoef. Er sneuvelden diverse ruiten van de woning, waarna een deel van de inboedel vernield werd. Ook moest de 43-jarige bewoner klappen incasseren. De man deed nadien aangifte van mishandeling en vernieling.
Opruiing
Een motoragent zag in de directe omgeving een man (31) en een vrouw (30) lopen die allebei bij het incident betrokken waren. Toen hij ze aansprak, werd de vrouw agressief. Ze probeerde aan haar arrestatie te ontkomen door zich fysiek te verzetten. Ze schopte daarbij de motoragent tegen zijn benen. In de schermutseling die daarop volgde schopte ze hem ook nog tegen zijn hoofd. De klap werd echter opgevangen door de valhelm van de motoragent. Ook de 31-jarige man liet zich niet onbetuigd. Ook hij verzette zich toen ter assistentie gekomen agenten ook hem wilden inrekenen. Hij riep omstanders op om samen met hen de agenten te lijf te gaan. De gemoederen liepen hoog op maar de agenten wisten de zaak onder controle te krijgen.
In de cel
Beide verdachten werd gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. De vrouw op verdenking van mishandeling van een politieagent. Tegen haar is aangifte gedaan. De man op verdenking openlijke geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing. Beide arrestanten waren onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen. De oorzaak van het geweld ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. De andere man die de woning binnendrong wordt op dit moment nog gezocht.
Geweld tegen hulpverleners
De politie tolereert namelijk geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er streng tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over de veilige publieke taak