Den Haag - Politie krijgt nieuwe Centrale Ondernemingsraad

13 januari 2017 21:49
Bron: Politie.nl

De politie beschikt weer over een Centrale Ondernemingsraad. De voorzitters van de ondernemingsraden binnen de korpseenheden droegen eerder hun kandidaten voor en tijdens een speciale tweedaagse vergadering kozen de nieuwe COR-leden hun dagelijks bestuur. Nog niet alle eenheden maken deel uit van de nieuwe COR, die aanblijft tot de verkiezingen eind 2017.

Op 12 en 13 januari kwamen de door hun eenheidsondernemingsraad afgevaardigde leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) voor het eerst bijeen op de locatie van de Politieacademie in Ossendrecht. Bij deze gelegenheid spraken de nieuwe COR-leden over hoe zij het vertrouwen in de COR kunnen herstellen.
Alvast aan de slag
Over de route daarnaar toe verschillen de meningen van de eenheidsondernemingsraden. Twee leden van de vorige COR keren terug in de huidige samenstelling. Dat vormt voor de ondernemingsraden van vier eenheden aanleiding om zich in dit stadium nog niet te laten vertegenwoordigen in de COR. Niettemin willen de overige COR-leden alvast aan de slag gaan om als medezeggenschap een bijdrage te leveren aan het besluitvormingsproces van het korps. Zij willen nu eerst prioriteiten stellen wat betreft de lopende onderwerpen, zodat de COR zo snel mogelijk het overleg met de korpschef kan hervatten. De nieuwe COR blijft aan tot de volgende verkiezing, die gepland staat voor eind 2017.
Continuïteit bedrijfsvoering
Korpschef Erik Akerboom stelt vast dat er een aantal belangrijke onderwerpen ligt waarover de politie besluiten moet nemen: ?Ik wil verder. Een goede en actieve medezeggenschap is van belang voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. De samenstelling van de Centrale Ondernemingsraad is een verantwoordelijkheid van de COR zelf. De ondernemingsraden van de eenheden worden gekozen door de medewerkers van de betreffende eenheden. Deze lokale raden bepalen de afvaardiging naar de COR. Ik respecteer de uitkomsten van dit proces en zie uit naar een constructieve samenwerking.?