Moerkapelle - Vliegtuigbom aangetroffen bij graafwerkzaamheden

10 juli 2013 09:00
Bron: Politie.nl

Dinsdag 9 juli rond 18.00 uur stuitte de Gasunie bij graafwerkzaamheden aan het Noordeinde in Moerkapelle op een Engelse vliegtuigbom. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) stelde na onderzoek vast dat er geen direct gevaar is. In de directe omgeving staan geen woningen. De graafwerkzaamheden zijn vanzelfsprekend direct stopgezet.

Na het aantreffen van de bom is de EOD ter plaatse gekomen om de
situatie te beoordelen. Zij stelde vast dat het gaat om een Engelse 500-ponder
vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom ligt in een weiland in de
nabijheid van diverse pijpleidingen, de spoorlijn Den Haag – Utrecht en de
rijksweg A12. De locatie is door de politie afgezet.
Maatregelen
Gezien de complexe omgeving vond dinsdagavond overleg plaats
tussen de Gasunie, gemeente, brandweer, EOD en de politie. Tijdens dit overleg
is afgesproken dat alle partners maatregelen gaan voorbereiden om de
vliegtuigbom op een veilige wijze te kunnen demonteren, zodat de bom vervolgens
kan worden verplaatst en op een veilige locatie tot ontploffing kan worden
gebracht. Woensdagmiddag 10 juli komen de partners opnieuw bijeen en wordt het
tijdstip van demontage en de bijkomende maatregelen vastgesteld.

 Dit is een gezamenlijk persbericht van gemeente en politie. In
de loop van woensdagmiddag volgt meer informatie.

Zuid-Holland Den Haag

  • ef559a5ffe2c55d4d5fd67280072c33b